Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 22.10.2020 - 23.10.2020
Data dodania: 30.11.2019

Oblicza postpamięci 4 - Narracje alternatywne i marginalizowane (UWAGA: zmiana terminu!)

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków
Organizatorzy:

Zainteresowanie przeszłością i pamięcią nie wygasa, sądzimy zatem, że warto podtrzymać tradycję krakowskich spotkań. Dlatego pragniemy ponownie zaprosić wszystkich badaczy zajmujących się tą problematyką do wspólnej dyskusji. Chcemy, aby – podobnie jak w poprzednich latach – konferencja miała charakter interdyscyplinarny, w związku z tym bardzo liczymy na udział reprezentantów różnych dziedzin: kulturoznawców, historyków, literaturoznawców, językoznawców, socjologów, psychologów, politologów, historyków sztuki, filmoznawców, teatrologów, architektów. (informacja Organizatorów)

źródło: Pixabay

Wzorem poprzednich lat nie zamierzamy ograniczać problematyki ani do następstw Zagłady, ani II wojny światowej, ani do kontekstu europejskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przejawami pamięci traumy, która dotknęła całą generację, ujawniającymi się w postpokoleniu, zgodnie z definicją Marianne Hirsch – bez względu na to, jaki obszar geograficzny jest przedmiotem ich badań. Tym razem proponujemy skoncentrowanie się na tych wątkach narracji postpamięciowej, które bywają pomijane w oficjalnym dyskursie, są wobec niego komplementarne lub konkurencyjne. Zachęcamy do podjęcia prób odpowiedzi na następujące pytania: czy narracje marginalne bądź marginalizowane konsolidują jakieś specyficzne grupy społeczne? W jaki sposób i przez kogo mogą być wykorzystywane? W jaki sposób się przejawiają i w jakich okolicznościach? W jakim stopniu traumy przeszłości łączą, a w jakim dzielą członków społeczeństwa?
Planujemy publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii naukowej, zastrzegając sobie prawo wyboru tekstów do druku.
Z przyjemnością informujemy, że wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Paweł Próchniak.

Organizator: Zakład Historii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

FORMULARZ REJESTRACJI: prosimy wypełnić do 29 lutego 2020 roku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgm6pZ-ZW93m5YLabkCKXqgDfabHuZ_J0b50OmbDu13dqf7A/viewform?vc=0&c=0&w=1

Kontakt:
facesofpostmemory@gmail.com
https://www.facebook.com/events/2407030456226270/

Opłata rejestracyjna:
400 PLN – pracownicy naukowi
300 PLN – doktoranci. W przypadku doktorantów prosimy o przesłanie na adres mailowy konferencji krótkiej rekomendacji od Opiekuna naukowego/Promotora.
Opłata obejmuje koszty uczestnika związane z konferencją, w tym: materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach, przerwy kawowe, lunch.
Koszty noclegu uczestnicy pokrywają samodzielnie.

Planowana jest publikacja recenzowanej monografii naukowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tekstów do druku.


Harmonogram:
Termin zgłoszeń i przesłania streszczenia: 29.02.2020
Informacja o przyjęciu referatu: 9.03.2020
Termin wnoszenia opłat konferencyjnych: 27.03.2020
Termin dostarczenia uczestnikom programu konferencji: 1.04.2020
Termin konferencji: 23-24.04.2020
Termin składania artykułów: 30.06.2020

(informacja Organizatorów)

Informacje

Adres:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków
Data zgłaszania prelegentów:
29.02.2020
Opłata:
300 zł – doktoranci, 400 zł – pracownicy naukowi
Słowa kluczowe:

Zobacz także

28.11.2019

Ideologia w krajobrazie językowym: nazwy ulic jako miejsca konfliktu pamięci / wykład prof. Małgorzaty Fabiszak (Wydziału Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

________________________________

03.03.2017

Krytyka (literacka, teatralna, artystyczna…) między 1864 a 1939

Organizator: Koło Literatury i Kultury Modernizmu UW

06.11.2019

Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej "Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku", która odbędzie się w Krakowie w dniach 14-16 października 2020 r.

19.01.2020

Teatr - pytanie o człowieka / ogólnopolska konferencja naukowa

Badania teatrologiczne, zainicjowane w KUL przez prof. Irenę Sławińską w 1950 r., w wymiarze instytucjonalnym zostały skonkretyzowane powstaniem w 1975 r. Katedry Dramatu i Teatru. Zawsze w polu obserwacji lubelskich badaczy pozostawał teatr odczytywany w perspektywach antropologicznych i sakralnych. Zainspirowani słowami promotorki lubelskiej teatrologii, wypowiedzianymi u schyłku XX stulecia: „dlatego, że żyjemy w epoce desakralizacji świata i desakralizacji człowieka, otwarcie ku transcendencji, ku sacrum, jest konieczne do odbudowania pełnej wiedzy o człowieku”, proponujemy naukową refleksję nad zmieniającym się obrazem człowieka w dramacie i teatrze XX i XXI wieku. (informacja organizatorów)

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.