Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 30.05.2019 g.12:00 - 01.06.2019
Data dodania: 26.03.2019

Pragmatyczne, artystyczne, kulturowe i społeczne aspekty współczesnej i dawnej polszczyzny. Fizyczne aspekty ludzkiego życia i ich odzwierciedlenie w języku, literaturze, sztuce

Typ wydarzenia:
Konferencja
Organizatorzy:

W dniach 30.05-01.06. 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie odbędzie się pierwsza  z cyklu interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa o wspólnym tytule: Pragmatyczne, artystyczne, kulturowe i społeczne aspekty współczesnej i dawnej polszczyzny.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 30.05-01.06. 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie odbędzie się pierwsza  z cyklu interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa o wspólnym tytule: Pragmatyczne, artystyczne, kulturowe i społeczne aspekty współczesnej i dawnej polszczyzny. W tym roku ze szczególnym zwróceniem uwagi na Fizyczne aspekty ludzkiego życia i ich odzwierciedlenie w języku, literaturze, sztuce.

W kręgu poruszanych problemów proponujemy następujące zagadnienia:

- kreacja ciała ludzkiego (jego części) w literaturze, sztuce dawniej i/a dziś,

- zdrowie, choroba jako istotne aspekty kreacji człowieka (np. deficyty fizyczne, umysłowe, zaburzenia mowy…),

- wydzieliny, wydaliny ludzkiego ciała (krew, łzy),

- etapy życia ludzkiego (starość/młodość, dojrzewanie, dzieciństwo); życie : śmierć,

- człowiek i jego potrzeby biologiczne (np. erotyka, preferencje seksualne, jedzenie…),

- piękno i brzydota w przedstawianiu, opisie człowieka (idealizacja, turpizm),

  • zjawiska morfologiczno-składniowe i leksykalne w języku a przemiany kulturowe, obyczajowe, społeczne, polityczne związane z płcią na przestrzeni wieków i współcześnie;

- człowiek jako część przyrody,

- cielesność w tekstach kultury.

Chcemy, by konferencja była okazją do zaprezentowania różnych analiz badawczych, spostrzeżeń i refleksji oraz stworzyła warunki do dyskusji nad przedstawianymi zagadnieniami.

Z wyrazami szacunku

Leonarda Mariak  - kierownik naukowy konferencji

Małgorzata Kawińska-Pniak - sekretarz

Informacje

Adres:
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie (woj. zachodniopomorskie)
Do pobrania:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.