Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 18.11.2019 - 19.11.2019
Data dodania: 31.05.2019

Retoryka i medycyna / XVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Polskie Towarzystwo Retoryczne wspólnie z Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej Pro Rhetorica (IBL PAN) zapraszają na XVIII Konferencję PTR zatytułowaną Retoryka i medycyna, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2019 roku (poniedziałek – wtorek) w Warszawie.

Tematyka referatów może obejmować następujące zagadnienia, w których – zgodnie z tradycją konferencji organizowanych przez PTR - prosimy uwypuklić koncepcje i ujęcia retoryczne:

 • Zagadnienia filologiczne: podobieństwa między retoryką a medycyną (np. w Gorgiaszu Platona),
 • Retoryka i medycyna: ujęcie diachroniczne,
 • Retoryka w medycynie jako nauce,
 • Retoryka w przedstawianiu roli i zadań lekarza (wiarygodność, autorytet),
 • Retoryka w komunikacji między lekarzem a pacjentem,
 • Retoryka w promocji leków,
 • Retoryka w promocji medycyny alternatywnej,
 • Retoryka w pseudomedycynie (cudowne kuracje i leki na wszystko),
 • Retoryka w krytyce medycyny i w obronie medycyny (np. strategie perswazyjne, stosowane przez ruchy antyszczepionkowe oraz przez lekarzy),
 • Retoryka w kształceniu studentów medycyny,
 • Retoryka w popularyzacji zdrowia, zdrowego stylu życia oraz przeżywania choroby (blogi, porady, poradniki, programy telewizyjne, media społecznościowe),
 • Retoryka w opisywaniu doświadczenia choroby i zdrowienia przez pacjentów,
 • Retoryka wizualna a przekazywanie wiedzy medycznej,
 • Retoryka i medycyna w piśmiennictwie dawnym,
 • Retoryka i medycyna w literaturze pięknej.

Informacje organizacyjne:

Komitet naukowy konferencji:

Dr hab. Maria Załęska, UW

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, UW

Dr hab. Agnieszka Kampka, SGGW

Dr Ewa Modrzejewska, UW

Dr Anna Bendrat, UMCS

Komitet Naukowo-Organizacyjny:

Dr hab. Joanna Partyka, prof. IBL PAN

Dr hab. Małgorzata Ciszewska, prof. IBL PAN (sekretarz konferencji)

Miejsce obrad: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, ul. Nowy Świat 72, sala 144.

Kontakt:

Kalendarium

Do 1.10.2019 roku: Zgłoszenie propozycji referatu (20 min. wystąpienia + 10 min. dyskusji).

Formularz rejestracyjny na stronie PTR:  www.retoryka.edu.pl.

Do 7.10.2019 roku: Decyzja o zakwalifikowaniu referatów

Do 23.10.2019 roku: Wniesienie opłaty konferencyjnej (opłata obejmuje materiały konferencyjne, obiady i przerwy na kawę oraz częściowe dofinansowanie publikacji)

Opłata konferencyjna:

200 zł – członkowie PTR z opłaconymi do końca marca 2019 składkami członkowskimi

350 zł –  pozostałe osoby

Do 15.02.2020 roku:

Publikacja: tom monograficzny pod redakcją naukową J. Partyki w serii wydawniczej Pro Rhetorica

Przesłanie tekstu do publikacji: joanna.partyka@ibl.waw.pl

 O opublikowaniu tekstu w monografii  decydować będą pozytywne recenzje.

Do końca 2020 roku: Publikacja tomu

Informacje

Adres:
Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, ul. Nowy Świat 72, sala 144.
Data zgłaszania prelegentów:
01.10.2019
Opłata:
200 zł – członkowie PTR z opłaconymi do końca marca 2019 składkami członkowskimi; 350 zł – pozostałe osoby

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.