Biuletyn Polonistyczny
Data dodania: 22.10.2018
Data wydarzenia: 21.06.2018 - 23.06.2018

Polsko-białoruskie związki językowe, literackie i historyczno-kulturowe

W dniach 21-23 czerwca 2018 r. na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku na Białorusi miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Polsko-białoruskie związki językowe, literackie i historyczno-kulturowe”, zorganizowana z okazji 220-lecia urodzin Adama Mickiewicza. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu badaczy tej tematyki, a wśród nich uznani białoruteniści, historycy, literaturoznawcy oraz językoznawcy m.in. pierwsza ambasador RP na Białorusi, prof. Elżbieta Smułkowa. Gospodarzami przedsięwzięcia byli Instytut Językoznawstwa im. Jakuba Kołasy Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Instytut Polski w Mińsku oraz Białoruski Uniwersytet Państwowy.

Interdyscyplinarna Sesja Naukowa w Mińsku objęta była honorowym patronatem Ambasady RP w Mińsku a w związku z obecnością polskich i białoruskich dyplomatów (m.in. Ambasadora RP na Białorusi, Artura Michalskiego) szeroką promocją medialną przez agencje prasowe zarówno z Polski, jak i z Białorusi.

Kluczowym i zarazem symbolicznym punktem tego międzynarodowego spotkania, a także niezwykłą okolicznością do dyskusji na temat polsko-białoruskiego dziedzictwa kulturowego była wycieczka do Zaosia, Nowogródka i nad jezioro Świteź.

Białoruskie instytucje muzealne ze szczególnym zainteresowaniem przyjęły najnowszą edycję źródłową Nieznanego autografu Adama Mickiewicza. Dwie strony Inwokacji Pana Tadeusza opublikowaną niedawno w Wydawnictwie Instytutu Badań Literackich PAN, uznając ją za bez wątpienia najważniejsze wydarzenie w Roku Urodzin poety. Pokłosiem sesji będzie tom pokonferencyjny, który ukaże się drukiem w recenzowanej serii naukowej „Беларуciка-Albaruthenica”. Jego publikacja planowana jest w 2019 roku.   

Informacje

Zobacz także

10.02.2018

Polsko-białoruskie związki literackie, historyczno-kulturowe

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na kolejną edycję Międzynarodowej Konferencji „Polsko-białoruskie związki literackie, historyczno-kulturowe i językowe” poświęconej szeroko rozumianej problematyce związków bilateralnych na przestrzeni stuleci. Konferencja, podobnie jak poprzednie z tego cyklu, odbędzie się pod znakiem wspólnego polsko-białoruskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego, związków literackich i językowych, czyli tego, co łączy nasze narody. Sąsiedztwo języków i kultur prowadzi do swoistego dialogu, przenikania się, integracji i w rezultacie powstawania nowych, odmiennych wartości. Z kolei zachowanie dziedzictwa przodków, kultywowanie tradycji buduje tożsamość kulturową społeczeństwa, na którą składa się spuścizna materialna przodków, a także wypracowane przez nich wzorce zachowań oraz nabyte wartości. Badacze z Polski i Białorusi oraz innych państw będą mogli zaprezentować najnowsze osiągnięcia podczas obrad plenarnych, a także podczas pracy w trzech sekcjach: literaturoznawczej, historyczno-kulturoznawczej i językoznawczej. Szczegóły na stronie: www.kb.uw.edu.pl Кафедра бларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэта запрашае на чарговую Міжнародную канферэнцыю з цыкла “Польска – беларускія літаратурныя, гісторыка-культурныя і моўныя сувязі”, прысвечаную праблемам двухбаковых адносінаў, якія склаліся на працягу доўгіх стагоддзяў. Планаваная канферэнцыя, падобным чынам як і папярэднія з гэтага цыкла, адбудзецца пад знакам супольнай польска-беларускай гісторыка-культурнай спадчыны, літаратурных і моўных сувязяў, гэта значыць таго, што аб’ядноўвае нашыя народы. Моўнае і культурнае суседства вядзе да свайго роду дыялогу, узаемадзеяння, інтэграцыі і ў выніку да ўзнікання новых, адметных каштоўнасцяў. У сваю чаргу захаванне спадчыны продкаў, зберажэнне традыцый стварае культурную самабытнасць супольнасці, якая складаецца з матэрыяльнай спадчыны продкаў, а таксама выпрацаваных імі мадэляў паводзінаў і сістэмы каштоўнасцяў.. Даследчыкі з Польшчы, Беларусі і іншых краін будуць мець магчымасць прадставіць апошнія навуковыя дасягненні на пленарным пасяджэнні, а таксама падчас працы ў трох секцыях: літаратуразнаўчай, мовазнаўчай і гісторыка-культуразнаўчай. Падрабязней на сайце: www.kb.uw.edu.pl

01.05.2018

Wykład gościnny prof. Władysława Miodunki: „Język polski w świecie. Zachowanie języka w skupiskach polonijnych. Bilingwizm polsko-obcy”

8 maja 2018 r.  o godz. 12.00 w sali 019, al. Piastów 40 b. budynek nr 5 odbędzie się wykład gościnny prof. Władysława Miodunki na temat: „Język polski w świecie. Zachowanie języka w skupiskach polonijnych. Bilingwizm polsko-obcy”.  

05.06.2016

Polska w pamiętnikach Pavla Korky z Korkyně, czyli o czeskim spojrzeniu na Rzeczpospolitą Obojga Narodów w relacjach podróżniczych i pamiętnikarskich II poł. XVI wieku

Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Convivium w dniu 9 czerwca (czwartek) o godz. 14.30 w sali CTW 56. Naszym gościem będzie tym razem Pan Dr Michał Hanczakowski (Uniwersytet w Ołomuńcu), który wygłosi referat: Polska w pamiętnikach Pavla Korky z Korkyně, czyli o czeskim spojrzeniu na Rzeczpospolitą Obojga Narodów w relacjach podróżniczych i pamiętnikarskich II poł. XVI wieku. 

04.12.2018

Tra mito, sogno e realtà. Polonia, Italia, Europa 1918-2018 [Między mitem, snem i rzeczywistością: Polska, Włochy, Europa 1918-2018]

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uniwersytety w Turynie i Mediolanie organizują międzynarodową konferencję "Między mitem, snem i rzeczywistością: Polska, Włochy, Europa 1918-2018", w dwóch miastach: 29 listopada wTurynie, a od 30 listopada do 1 grudnia w Mediolanie.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.