Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 06.05.2019 - 07.05.2019
Data dodania: 28.01.2019

Światy żydowskich artystów z Europy Środkowo-Wschodniej. Biografie – dokonania – literackie świadectwa losu

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene” zapraszają na VIII Międzynarodową Konferencję Naukową Żydzi Wschodniej Polski. Seria II: Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej. Patronem konferencji jest Rosa Raisa (1893–1963) – wybitna śpiewaczka operowa urodzona w Białymstoku.

Organizatorzy zachęcają do skupienia się na następujących zagadnieniach:

 • Świat artystów żydowskich XIX i XX wieku: ich losy, dorobek artystyczny;
 • Artyści żydowscy z Białegostoku i wschodnich ziem Rzeczypospolitej;
 • Artyści żydowscy Europy Wschodniej, Zachodu, Ameryki – migracje, współpraca, powroty;
 • Rosa Raisa, życie, twórczość i działalność;
 • Artysta żydowski w swojej społeczności: muzyk, malarz, aktor, śpiewak, fotograf (inni);
 • Środkowoeuropejski świat żydowski w wyobrażeniach współczesnych artystów amerykańskich i zachodnich;
 • Żydzi-artyści w epoce Holocaustu;
 • Miejsce sztuki w refleksji myślicieli żydowskich;
 • Pamięć o świecie sztuki żydowskiej w literaturze XIX i XX wieku;
 • Festiwal żydowskiej kultury i sztuki jako współczesna forma pamięci o żydowskim świecie.

Zachęcają również do prezentacji pokazów materiałów audiowizualnych.

Zgłoszenia można przesyłać do 10 marca 2019 roku na adres Komitetu Organizacyjnego:

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok

lub na adres mailowy: jlawski8@gmail.com

W ramach wpisowego Organizatorzy zapewniają wyżywienie i druk materiałów pokonferencyjnych.
Nie zapewniają noclegu i nie zwracają kosztów podróży. Gościom sesji zostanie zaproponowana lista hoteli o różnym standardzie.
Referenci otrzymają bezpłatnie tomy z poprzednich Konferencji. Materiały z roku 2019 zostaną opublikowane w Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia” (jako 8 tom recenzowanych, punktowanych „Studiów Żydowskich”), wydawanej przez Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB oraz Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego.
W ramach wpisowego 2 dnia Konferencji przewidziana jest wycieczka, połączona ze zwiedzaniem pamiątek kultury żydowskiej.

Komitet Organizacyjny:

 • Prof. Jarosław Ławski, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny UwB – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego;
 • Mgr Ewelina Feldman-Kołodziejuk, Instytut Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku;
 • Dyr. Jolanta Gadek - Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego;
 • Dr Łukasz Zabielski, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”, Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego;
 • Dr hab. Anna Janicka, Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych UwB;
 • Mgr Kamil K. Pilichiewicz, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB;
 • Dr Grażyna Dawidowicz, VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego.

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
10.03.2019
Opłata:
400 zł (dla osób z Białegostoku 200 zł)

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.