Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 25.04.2022 - 17.05.2022
Data dodania: 25.04.2022

VIII Konkurs Recytatorski dla studentów

Typ wydarzenia:
Konkurs
Miejscowość:
Olsztyn
Grupy docelowe:
Studenci

Konkurs jest adresowany do studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – przyszłych logopedów, filologów, dziennikarzy, pedagogów, duchownych, a także wszystkich tych studentów, którzy zainteresowani są prezentacją tekstu artystycznego w okolicznościach publiczności. Do udziału w Konkursie zapraszamy amatorów sztuki aktorskiej.

REGULAMIN VIII KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA STUDENTÓW UWM W OLSZTYNIE

Organizatorzy
Organizatorami Konkursu są: studenci II roku logopedii studiów licencjackich, ścieżka „teatr w logopedii”, a także Naukowe Koło Teatralne Salve Verbum.
Cel Konkursu
1. Popularyzacja recytacji poezji i prozy.
2. Rozwijanie uzdolnień w zakresie scenicznej interpretacji tekstu.
3. Odkrywanie i rozwijanie umiejętności aktorskich.
4. Doskonalenie techniki i wyrazistości mowy.
5. Uwrażliwienie na piękno języka ojczystego.
Opis
1. Na Konkurs należy przesłać nagranie wideo zawierające recytację wiersza lub prozy, bądź ich fragmenty.
2. Wideo powinno trwać od 3. do 7. minut.
3. Nagranie konkursowe należy umieścić na YouTube, z zaznaczoną opcją "Niepubliczne", a link wysłać na adres mailowy, pod którym organizatorzy będą również odpowiadać na pytania i udzielać wszelkiej pomocy technicznej uczestnikom Konkursu.
4. Wystąpienia konkursowe zostaną zaprezentowane 17 maja 2022 r. o godzinie 13:30 na kanale Microsoft Teams. Nazwa kanału oraz kod dostępu zostaną opublikowane w wydarzeniu utworzonym na Facebooku, dodatkowo uczestnicy Konkursu drogą mailową otrzymają wiadomość przypominającą o terminie prezentacji.
5. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.uwm.edu.pl/polonistyka/ w zakładce Wydarzenia oraz na Facebooku Logosfera UWM.
6. Po udzieleniu pisemnej zgody, nagrania wideo zostaną zaprezentowane na Facebooku Logosfera UWM oraz w mediach UWM.

Sposób i termin przekazywania prac
1. Termin nadsyłania nagrań wideo: 13 maja 2022 r.
na adres e-mail: konkursrecytatorski2022uwm@gmail.com
Wraz z nagraniem należy przesłać dane osobowe (imię i nazwisko, kierunek, adres domowy, numer telefonu) oraz informacje dotyczące recytowanego utworu (autor, tytuł).
2. Termin ogłoszenia wyników: 17 maja 2022 r. na stronie www.uwm.edu.pl/polonistyka/ w zakładce Wydarzenia oraz na Facebooku Logosfera UWM.


Postanowienia końcowe
1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

W imieniu organizatorów
dr Magdalena Zaorska, opiekun Naukowego Koła Teatralnego Salve Verbum

Informacje

Adres:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Data zgłaszania uczestników:
13.05.2022
Słowa kluczowe:
Data dodania:
25 kwietnia 2022; 01:11 (Grzegorz Igliński)
Data edycji:
25 kwietnia 2022; 01:13 (Grzegorz Igliński)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.