Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 16.02.2018 g.10:00
Data dodania: 08.01.2018

Polska poezja XX i XXI wieku - konkurs recytatorski

Typ wydarzenia:
Konkurs
Miejscowość:
Olsztyn
Grupy docelowe:
Uczniowie

Olsztyn, 04 stycznia 2018 r.

Regulamin IV edycji konkursu recytatorskiego

„Polska poezja XX i XXI wieku”,

organizowanego przez

Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie

 

1. Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu jest Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Pałacem Młodzieży w Olsztynie.

2. Cel:

1) ukazanie piękna języka polskiego;

2) popularyzacja polskiej poezji XX i XXI wieku wśród młodzieży;

3) kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości;

4) dkrywanie aktorskich i wokalnych talentów.

3. Warunki uczestnictwa:

1) konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szkół ponadgimnazjalnych;

2) warunkiem udziału jest zgłoszenie utworu poetyckiego z repertuaru polskiej poezji XX i XXI wieku i jego prezentacja w jednej z proponowanych kategorii:

a) poezja śpiewana z możliwością akompaniamentu;

b) recytacja wiersza.

3) podkłady muzyczne do utworów (jeśli będą potrzebne) należy przesłać w formacie mp3 do dnia 10 lutego na adres: piotr.zielonka@wp.pl 

a) w tytule maila należy wpisać „podkłady muzyczne polska poezja”;

b) nazwa pliku mp3 powinna zawierać w następującej kolejności: nazwisko, imię uczestnika konkursu oraz tytuł piosenki;

4) długość prezentacji nie może przekroczyć 10 minut;

5) każda ze szkół może być reprezentowana przez maksymalnie 3 uczestników;

6) rodzice lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich proszeni są o pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu; zgodę należy dostarczyć w dniu Konkursu.

4. Terminy:

1) kartę zgłoszenia i wybrany do Konkursu tytuł wiersza oraz określony sposób jego prezentacji należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.poezja2@wp.pl lub tradycyjną pocztą:

Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 OLSZTYN

do dnia 12 lutego 2018 roku.

2) konkurs odbędzie się w Instytucie Polonistyki i Logopedii UWM, przy ul. Kurta Obitza 1,
w budynku Centrum Humanistycznego, w Auli Teatralnej, dnia 16 lutego, o godz. 10:00.

5. Ocena i nagrody:

1) do przyznawania nagród uprawnione jest jury powołane przez organizatora konkursu;

2) jury będzie oceniało wiersze wygłaszane z pamięci przez młodzież pod względem zastosowania odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu;

3) laureat konkursu zostanie wyłoniony przez jury większością głosów;

4) jury przyznaje po trzy nagrody w obu kategoriach (I, II i III miejsce) oraz wyróżnienia;

5) jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród;

6) wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu;

7) decyzja jury jest niepodważalna;

8) laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

6. Postanowienia końcowe:

1) dostarczenie w terminie KARTY ZGŁOSZENIA oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu konkursu;

2) informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie   (http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/) oraz na instytutowym facebooku.

Informacje

Adres:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Data zgłaszania uczestników:
12.02.2018
Słowa kluczowe:
Data dodania:
8 stycznia 2018; 09:37 (Grzegorz Igliński)
Data edycji:
8 stycznia 2018; 09:37 (Grzegorz Igliński)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.