Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 16.02.2017 g.10:00 - 16.02.2017
Data dodania: 13.12.2016

KONKURS RECYTATORSKI „POLSKA POEZJA XX I XXI WIEKU” (trzecia edycja)

Typ wydarzenia:
Konkurs
Miejscowość:
Olsztyn

Olsztyn, 12 grudnia 2016 r.

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„POLSKA POEZJA XX I XXI WIEKU”,

ORGANIZOWANEGO PRZEZ

INSTYTUT POLONISTYKI I LOGOPEDII UWM W OLSZTYNIE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Organizatorem konkursu jest Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Pałacem Młodzieży w Olsztynie

2. CEL:

1) Ukazanie piękna języka polskiego;

2) Popularyzacja polskiej poezji XX i XXI wieku wśród młodzieży;

3) Kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości;

4) Odkrywanie aktorskich i wokalnych talentów.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szkół ponadgimnazjalnych.

2) Warunkiem udziału jest zgłoszenie utworu poetyckiego z repertuaru polskiej poezji XX i XXI wieku i jego prezentacja w jednej z proponowanych kategorii:

a) poezja śpiewana z możliwością akompaniamentu;

b) recytacja wiersza.

3) Podkłady muzyczne do utworów (jeśli będą potrzebne) należy przesłać w formacie mp3 do dnia 10 lutego na adres piotr.zielonka@wp.pl:

a) w tytule maila należy wpisać „podkłady muzyczne polska poezja”;

b) nazwa pliku mp3 powinna zawierać w następującej kolejności: nazwisko, imię uczestnika konkursu oraz tytuł piosenki.

4) Długość prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

5) Każda ze szkół może być reprezentowana przez maksymalnie 3 uczestników.

6) Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich proszeni są o pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu. Zgodę należy dostarczyć w dniu Konkursu.

4. TERMINY:

1) Kartę zgłoszenia i wybrany do Konkursu tytuł wiersza oraz określony sposób jego prezentacji należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

konkurs.poezja2@wp.pl

lub tradycyjną pocztą:

Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN

do dnia 10 lutego 2017 roku.

2) Konkurs odbędzie się w Instytucie Polonistyki i Logopedii UWM, przy ul. Kurta Obitza 1, w budynku Centrum Humanistycznego, w Auli Teatralnej, dnia 16 lutego, o godz. 10:00.

5. OCENA I NAGRODY:

1)  Do przyznawania nagród uprawnione jest jury powołane przez organizatora konkursu;

2) Jury będzie oceniało wiersze wygłaszane z pamięci przez młodzież pod względem zastosowania odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu;

3) Laureat konkursu zostanie wyłoniony przez jury większością głosów;

4) Jury przyznaje po trzy nagrody w obu kategoriach (I, II i III miejsce), oraz wyróżnienia;

5) Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród;

6) Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu;

7) Decyzja jury jest niepodważalna;

8) Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Dostarczenie w terminie KARTY ZGŁOSZENIA oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu konkursu;

2) Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie   (http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/) oraz na instytutowym facebooku.

Informacje

Data zgłaszania uczestników:
10.02.2017 22:30
Słowa kluczowe:
Data dodania:
13 grudnia 2016; 09:46 (Grzegorz Igliński)
Data edycji:
13 grudnia 2016; 09:46 (Grzegorz Igliński)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.