Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 24.11.2017 - 25.11.2017
Data dodania: 19.07.2017

Współczesne życie literackie

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Toruń
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy, Inni

Stowarzyszenie Instytut Badań nad Dyskursami zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Współczesne życie literackie". Konferencja zogniskowana będzie wokół zagadnień związanych z tym, w jaki sposób w XXI stuleciu funkcjonuje ogół zjawisk literackich, społecznych, politycznych, ekonomicznych itp. określający warunki uprawiania i odbioru twórczości literackiej. Organizatorzy proponują następujące zagadnienia:

 • współczesne życie literackie jako problem badawczy;
 • zmiany w zakresie życia i ruchu literackiego po roku 2000;
 • instytucjonalność i dezinstytucjonalizacja życia literackiego;
 • polityka kulturalna Państwa w kwestii literatury; wpływ polityki na życie literackie;
 • stan czytelnictwa i status publiczności literackiej w Polsce;
 • działalność wydawnicza i rynek książki;
 • recepcja i krytyka literacka: stan i status;
 • zaangażowanie literatury i krytyki literackiej;
 • czasopisma literackie (papierowe i sieciowe);
 • życie literackie w sieci (blogi, portale, wortale itp.);
 • nowe formy prezentacji tekstów i książek (wideopoezja itp.);
 • liberatura;
 • festiwale i nagrody literackie;
 • konkursy literackie;
 • grupy i stowarzyszenia literackie;
 • antologie nowej literatury;
 • pokoleniowość literacka (lub jej brak);
 • problemy animowania życia literackiego w małych miejscowościach;
 • status autora (w perspektywie instancji komunikacyjnej i na płaszczyźnie społecznej).

Powyższe zagadnienia to tylko sugestie – listę tę można poszerzyć o tematy autorskie. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł dla osób, które mają zamiar złożyć swoje referaty w formie artykułów do publikacji pokonferencyjnej oraz 200 zł dla osób, które nie mają takiego zamiaru. Podstawowa opłata konferencyjna obejmuje: obiad, bufet kawowy podczas przerw i pakiet konferencyjny.

Abstrakty w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego można przesyłać do 15 października 2017 r. drogą mailową na adres: wspolczesne.zycie.literackie@gmail.com.
Recenzowana publikacja pokonferencyjna ukaże się w roku 2018.

Formularz zgłoszeniowy

Komitet naukowy
Dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
Dr hab. Jan Potkański, prof. UW
Dr hab. Tomasz Cieślak, prof. UŁ
Dr Tomasz Dalasiński (IBD)

Komitet organizacyjny
mgr Klaudia Muca (UJ)
mgr Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska (UMK)
Jakub Osiński (UMK)

Informacje

Data zgłaszania uczestników:
14.10.2017 22:00
Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.