Biuletyn Polonistyczny

Instytut naukowy

28.12.2019

Sekcja Polonistyczna, Wydział Filologii (Facultad de Filología)

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Complutense w Madrycie Typ: Instytut naukowy
Adres: Facultad de Filología - Edificio D - Despacho; 02.335 Universidad Complutense de Madrid
28040 – Ciudad Universitaria, Madrid, Hiszpania
Zobacz lokalizację na mapie "Geopolonistyka"
Nawiguj z Google Maps
Telefon: 0034 91 394 7757

Najstarsza uczelnia Madrytu, Universidad Complutense cieszy się wielowiekową tradycją. Studia Slawistyczne zostały rozpoczęte w roku 1991 przez wielką postać, panią dr. hab. Gabrielę Makowiecką, urodzoną w Zakopanem. Od samego początku polish studies miały szczególną ważność, realizowano projekty badawcze związane z polsko-hiszpańskimi stosunkami literackimi.

Początki madryckiej polonistyki związane są z działalnością prof. Gabrieli Makowieckiej (1906-2002). W roku 1963 zaczęła prowadzić zajęcia z języka i literatury polskiej. Zajęcia te miały charakter fakultatywny w ramach studiów doktoranckich. Pani profesor zajmowała się pracą badawczą w zakresie związków między kulturą hiszpańską i polską, będąc w tej dziedzinie prawdziwym pionierem. Owocem jej badań w archiwach hiszpańskich jest praca: Po drogach polsko-hiszpańskich (Kraków, 1984), która przedstawia dziesięć wieków związków hiszpańsko-polskich i do dzisiaj stanowi punkt odniesienia dla wszystkich badaczy tej tematyki.

    W 1983 roku uchwalono w Hiszpanii nową Ustawę o Uniwersytetach, co umożliwiło wprowadzenie slawistyki jako przedmiotu studiów. W 1991 r. ukończyli studia pierwsi magistrzy filologii słowiańskiej. Program pięcioletnich studiów obejmował język i literaturę rosyjską i drugi wybrany język (i literaturę): język polski, język bułgarski lub język słowacki.

    Rozkwit polonistyki wiąże się z pracą (naukową, dydaktyczną i organizacyjną) prof. dr hab. Fernanda Presy Gonzaleza. Fernando Presa jest autorem pierwszego słownika polsko-hiszpańskiego wydanego w Hiszpanii (wspólnie z prof. Agnieszką Matyjaszczyk), pierwszej gramatyki języka polskiego jak również obszernej historii literatury polskiej w ramach przygotowanej pod jego kierownictwem Historii literatur słowiańskich (Madryt, 1997), wydanej w prestiżowym wydawnictwie Cátedra. Jest również autorem dwujęzycznych antologii poezji polskiej, licznych przekładów literatury polskiej i wielu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach hiszpańskich i zagranicznych. W roku 2009 otrzymał Nagrodę Polskiego Pen Clubu za przekład literatury polskiej na język obcy (za pierwszy przekład na język hiszpański Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego).

    W roku 2007 Filologia Polska Uniwersytetu Complutense otrzymała WYRÓŻNIENIE POLONICUM (Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, Uniwersytetu Warszawskiego) dla najlepszych zagranicznych polonistów i ośrodków polonistycznych.    Od 2009 roku studia w zakresie języka polskiego i literatury polskiej są prowadzone w ramach nowego kierunku Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas (Języki Nowożytne i ich Literatury - rodzaj neofilologii). Są to czteroletnie studia I stopnia. 

Studenci tego kierunku mogą studiować język polski jako Język A (Maior) lub Język B (Minor), studiując jednocześnie drugi wybrany język: angielski, arabski, bułgarski, chiński, francuski, niemiecki, języki romańskie, portugalski lub rosyjski. Uniwersytet Complutense jest jedyną hiszpańską uczelnią, na której język polski jest Językiem A (Maior). Studenci mogą kontynuować studia w ramach oferowanych programów studiów magisterskich (Máster) i doktoranckich.

    Aktualnie w Sekcji Filologii Polskiej Uniwersytetu Complutense pracuje pięć osób: prof. dr hab. Fernando Presa González (catedrático), prof. dr hab. Agnieszka Matyjaszczyk Grenda (profesora titular), prof. dr hab. Grzegorz Bąk (profesor titular), dr Mabel Velis Blinova (profesora contratada doctora) i mgr. Fernando Otero Macías (profesor asociado). Od roku 2018 Sekcja działa w ramach Instytutu Filologii Niemieckiej i Filologii Słowiańskiej. Prof. Grzegorz Bąk jest sekretarzem akademickim instytutu i koordynatorem Filologii Słowiańskiej. Dyrektorem Instytutu jest prof. Isabel García Adánez z Filologii Niemieckiej. W poprzednich latach polonistyka stanowiła część Instytutu Filologii Romańskiej, Filologii Słowiańskiej i Językoznawstwa Ogólnego. Dyrektorami tego instytutu byli prof. Fernando Presa (dwukrotnie) i prof. Grzegorz Bąk. 

Studia:

Studia czteroletnie I stopnia de Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas (Języki Nowożytne i ich Literatury- rodzaj neofilologii). Studenci tego kierunku mogą studiować język polski jako Język A (Maior) lub Język B (Minor), studiując jednocześnie drugi wybrany język: angielski, arabski, bułgarski, chiński, francuski, niemiecki, języki romańskie, portugalski lub rosyjski.

Studenci mogą kontynuować studia w ramach oferowanych programów studiów magisterskich (Máster) i doktoranckich. Studia II i III stopnia mają szerszy program (np. literaturoznawstwo, językoznawstwo), ale studenci mogą pisać prace magisterskie i doktorskie na tematy związane z językiem, literaturą i kulturą polską.

Studenci wyjeżdżają na letnie i zimowe kursy języka polskiego w Polsce dzięki programom stypendialnym Ministerstwa Edukacji RP. Wyjeżdżają też do Polski na roczne studia w ramach programu Erasmus + (umowy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Wrocławskim).

Informacje

Okres działalności:
1991 -
Formy kształcenia:
  • studia I stopnia
  • studia II stopnia
  • studia III stopnia
  • studia podyplomowe
Data dodania:
28 grudnia 2019; 15:56 (Olga )
Data edycji:
28 grudnia 2019; 16:01 (Olga )
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.