Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 18.04.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 08.05.2017

Adiunkt (Katedra Pedagogiki, językoznawstwo)

Miejscowości:
Bielsko-Biala
Dziedziny:
językoznawstwo
Data ogłoszenia:
18.04.2017

O stanowisko adiunkta może ubiegać się osoba spełniająca wymogi odpowiadające następującym kryteriom:

 posiada stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa;

 posiada dorobek naukowy w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej;

 posiada doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela akademickiego z uwzględnieniem metodyk szczegółowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

Wymagane dokumenty:

 podanie kandydata skierowane do JM Rektora

 życiorys,

 dyplom doktora habilitowanego, doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora w zakresie językoznawstwa,

 opinia dotychczasowego kierownika

 wykaz osiągnięć dydaktycznych

 wykaz osiągnięć naukowych za okres ostatnich 5 lat

 autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, osiągnięcia naukowe kandydata

 opis stopnia zaawansowania rozprawy habilitacyjnej i przewidywany termin jej ukończenia

 oświadczenie stwierdzające, że ATH będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.

Planowany termin zatrudnienia - 1 październik 2017

Kandydaci powinni złożyć dokumenty w Dziekanacie Wydziału HumanistycznoSpołecznego ATH (ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała; bud. L, pok. 212-210) w terminie do 08.05.2017 r. E-mail: dwhs@ath.bielsko.pl tel. +48 33/ 8279 236

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
18 kwietnia 2017; 12:17 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
28 września 2018; 20:50 (Mariola Wilczak)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.