Biuletyn Polonistyczny

Wydział

07.10.2019

Wydział Humanistyczno-Społeczny

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Bielsko-Bialski Typ: Wydział

Kierunek Filologia polska w ATH istnieje od początku powstania Akademii Techniczno-Humanistycznej i utworzenia w niej, we wrześniu 2001, Wydziału Humanistyczno-Społecznego (WHS).

Filarami i „ojcami założycielami” bielskiej polonistyki są: prof. dr hab. Anna Węgrzyniak i prof. dr hab. Tomasz Stępień – profesorowie tytularni, wieloletni pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Od roku akademickiego 2019/2020 absolwenci studiów magisterskich mogą starać się o uzyskanie statusu słuchacza w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej ATH w dyscyplinie literaturoznawstwo (polonistyczne, anglistyczne, slawistyczne i iberystyczne (zob. http://www.dn.ath.bielsko.pl/index.php/kadra/szkola-doktorska).

Na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH afiliowane jest pismo naukowe „Świat i Słowo” [20 pkt. na ministerialnej liście „B” czasopism punktowanych], którego założycielką i pierwszą redaktor naczelną była prof. dr hab. Anna Węgrzyniak; obecnie funkcję redaktora naczelnego pisma pełni prof. ATH dr hab. Michał Kopczyk (zob. www.swiatislowo.ath.bielsko.pl); afiliowane jest też pismo naukowe „Media i Społeczeństwo” [20 pkt.], którego założycielką i redaktorem naczelnym była prof. dr hab. Zofia Kowalik-Kaleta, a od 2017 roku funkcję tę pełni prof. ATH dr hab. Marek Bernacki (zob. www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl).

Studenci filologii polskiej w ATH mogą publikować swoje artykuły na łamach studenckiego pisma „Margines”, które ukazuje się w tradycyjnej wersji drukowanej i w wersji elektronicznej on-line; twórcą pisma jest dr Maciej Kalarus (zob. www.margines.ath.bielsko.pl).


Zob. także artykuły w "Biuletynie Polonistycznym":


Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, budynek L

Numery telefonów:

+48 33 8279 349 / +48 33 8279 350  – centrala ATH
+48 33 8279 229 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236 – kierownik dziekanatu

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.