Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 09.02.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.02.2017

Lektor w Szkole Języka i Kultury Polskiej

Miejscowości:
Lublin
Dziedziny:
językoznawstwo
Data ogłoszenia:
09.02.2017

D Y R E K T O R

Szkoły Języka i Kultury Polskiej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

LEKTORA

w Szkole Języka i Kultury Polskiej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j. t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • wykształcenie wyższe magisterskie - filologia polska;
 • dodatkowe kwalifikacje w kształceniu poprawnej wymowy, studia w zakresie logopedii;
 • ukończenie specjalizacji glottodydaktycznej;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania dla grup i studentów indywidualnych;
 • umiejętność wyboru oraz przygotowania materiałów dydaktycznych na różnych poziomach zaawansowania językowego;
 • umiejętność (poparta doświadczeniem) współpracy z ludźmi z różnych krajów i kultur;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość innych języków,
 • posiadanie własnych materiałów dydaktycznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu kursów Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL,
 • znajomość programów i metod nauczania w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL.

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka polskiego jako obcego na różnych poziomach znajomości języka,
 • wybór materiałów dydaktycznych,
 • ocena znajomości języka polskiego (potencjalnych) uczestników kursu,
 • stała ocena postępów uczestników,
 • przygotowanie dodatkowych materiałów dydaktycznych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusz personalny kandydata,
 4. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy, w przypadku wygrania konkursu.

 

Dokumenty należy składać w biurze Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pokój 111 Gmach Główny                          

w terminie do dnia 16 lutego 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 lutego 2017 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym oraz CV następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135  z późn. zm.).”

 

Lublin, dnia 9 lutego 2017 r.

Informacje

Data dodania:
9 lutego 2017; 21:40 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
9 lutego 2017; 21:40 (Sylwia Pikula)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.