Biuletyn Polonistyczny

Aktualność

Projekt
Data dodania: 08.10.2021

"Edycje cyfrowe skłaniają do zmiany perspektywy"

Polecamy uwadze najnowszy tekst na portalu https://operas.pl/, poświęcony specyfice edycji cyfrowych oraz najbardziej interesujących projektów i publikacji na temat tej dziedziny humanistyki cyfrowej.

Tekst artykułu, który powstał we współpracy z zespołem Nowej Panoramy Literatury Polskiej (prof. IBL PAN dr hab. Bartłomiej Szleszyński, mgr Agnieszka Szulińska, dr Paweł Rams) znajduje się na stronie internetowej: https://operas.pl/2021/10/07/edycje-cyfrowe-sklaniaja-do-zmiany-perspektywy/.


Fragment artykułu:

Naukowe edycje cyfrowe również mają na względzie problemy bliskie edycjom „tradycyjnym”, takie jak: ustalenie graficznej formy tekstu, opatrzenie komentarzem edytorskim zmian i zjawisk tekstowych, ustalenie i przekazanie wszystkich lub wybranych wariantów tekstu, opracowanie indeksów, wstępów i wykazów niezbędnych do analizy utworu lub źródła. Dodatkowo jednak przy ich tworzeniu ważną rolę odgrywają takie kwestie jak: dostępność i przetwarzalność danych, łączenie edycji w większe korpusy do analiz typu Big Data, nielinearny charakter publikacji czy rozbudowane możliwości ukazania wersjonowania nie tylko tekstu opracowywanego, lecz także samych prac edytorskich. 

Edycje cyfrowe skłaniają tym samym do zmiany perspektywy myślenia o edycjach: powstają w oparciu o właściwości cyfrowego medium, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Oznacza to, że nie mogą zostać przeniesione do papierowej formy wydania bez znaczącej utraty treści i funkcjonalności (Sahle 2016, 26-28). 

Edycje cyfrowe nie są więc po prostu kopiami wydań papierowych, przeniesionymi bez większych lub żadnych zmian na stronę internetową. Przykładem może być Korespondencja Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego dostępna na stronie Tei.nplp.pl. Cyfrowa edycja korespondencji wprowadza m.in. dodatkową klasyfikację komentarza edytorskiego, umożliwia katalogowanie wszystkich określeń danego bytu, czyli np. osoby (zobacz szablony użycia: Jan Lechoń), przeszukiwanie korpusu listów z użyciem takich filtrów jak: adresat, autor, miejsce czy okres. Wydanie papierowe nie daje takich możliwości (zob. Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Listy 1941-1956, oprac. B. Dorosz, przy współ. P. Kądzieli, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016). Zawiera jednak dokładnie ten sam materiał źródłowy co wersja cyfrowa.

Niektóre edycje powstają wyłącznie w przestrzeni cyfrowej (born digital), inne są częścią projektów hybrydowych, w których równolegle może zostać wydana wersja papierowa – obie formy nie są jednak tożsame. W przypadku edycji hybrydowych konieczne jest wcześniejsze ustalenie zasad obowiązujących zarówno w cyfrowym jak i papierowym wydaniu tak, by pomimo swoich odmienności, stanowiły spójną i jednorodną całość.

Informacje

Data dodania:
8 października 2021; 20:04 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
8 października 2021; 20:33 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

17.01.2022
Czasopismo

Zaproszenie do publikacji w roczniku „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”

Redakcja punktowanego rocznika naukowego „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” w roku 2023 planuje wydanie numeru o dwuznacznym tytule: Zaniedbane tropy.

07.01.2022
Wydarzenie

Przedłużony termin zgłaszania wystąpień na konferencję "Język trzeciego tysiąclecia XII: Język na pograniczach komunikacji / Language of the Third Millennium XII: From Language to Communication and Beyond"

Termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję, która odbędzie się w Krakowie w dniach 23-25 marca 2022 r., został przedłużony do 20 stycznia 2022.

06.01.2022
Wydarzenie

Wybrano najlepsze projekty promujące twórczość C.K. Norwida

Celem PROJEKTU: NORWID, realizowanego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”  w związku z obchodami Roku Norwida, była promocja wiedzy o życiu i twórczości Poety, przede wszystkim wśród polskich dzieci i młodzieży mieszkających poza granicami kraju. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń z polskich szkół z całego świata jury konkursu wybrało 9 najlepszych grafik i ilustracji. Przyznano również nagrodę specjalną portalu IDA – Informatora dla Aktywnych. I miejsce w konkursie na projekt koszulki "Projekt: Norwid" w trzeciej kategorii wiekowej zajął Danił Rewucki - student pierwszego roku Wydziału Filologicznego Donbaskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego (obwód Doniecki, miasto Słowiańsk, Ukraina).

30.11.2021
Wydarzenie

Konferencja „Le mot dans la langue et dans le discours 4: La construction du sens”

Zakład Językoznawstwa Francuskiego (Uniwersytet w Białymstoku) oraz Zakład Filologii Francuskiej (Uniwersytet w Wilnie) zapraszają do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Le mot dans la langue et dans le discours 4: La construction du sens”. Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2022 roku (zgłoszenia do 28 lutego 2022).

19.11.2021
Wydarzenie

V Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na V Kongres Dydaktyki Polonistycznej. Temat Kongresu „KULTURA SOLIDARNOŚCI w przestrzeni edukacyjnej” jest wyrazem nasilającego się niepokoju, że w procesie nieustannie dokonującego się dzielenia zagubia się to, co łączy, bez względu na wszystkie specyfikacje tożsamościowe (indywidualne, społeczne, regionalne, narodowe).

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.