Biuletyn Polonistyczny

Osoba

11.02.2020

dr Nataliia Torchynska

Dziedziny: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna, Językoznawstwo
Docent Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie

Autorka ok. 100 publikacji naukowych, uczestniczyła w ok. 70 konferencjach oraz seminariach naukowych, zarówno w międzynarodowych, jak też ogólnoukraińskich oraz regionalnych. Kierownik naukowy trzech doktoratów nauk filologicznych. 

Członek Rady naukowej roczników naukowych „Aktualne zagadnienia filologii oraz przekładoznawstwa” (Chmielnicki Uniwersytet Narodowy).

Uczestnik pięciu polsko-ukraińskich projektów. 

Prowadzenie m.in. następujacych zajęć: Wstęp do językoznawstwa, Historia językoznawstwa polskiego, Słowiańska (ukraińskа) dialektologia, Ćwiczenia z analizy lingwistycznej, Teoria i praktyka badań filologicznych.

Najważniejsze publikacje:

Torchynska N., Ukraińsko-polskie podobieństwa (na przykładzie elementów wypowiedzi kogoś innego) // Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej : publikacje naukowe. Tom 1. – Kielce-Chmielnicki : ChCNII, 2014. – str. 238–248.

Torchynska N., Rola polskich lingwistów w historii nauki języka ukraińskiego // Filologia słowiańska: historia, teraźniejszość, perspektywy: materiały międzyregionalnej konferencji naukowo-praktycznej. – Uman: VIZAV, 2016. – str. 95–104.

Torchynska N., Ukraińsko-polska terminologia w dziedzinie reprezentologii” // VII Ukraińsko-polskie dialogi naukowe: materiały
konferencji międzynarodowej. – KhNU, 2017. – str. 32–34.

Torchynska N., Symbole jako integralny składnik mentalności narodu polskiego // Slawistyka: językoznawstwo, literaturoznawstwo, dydaktyka: zbiór prac naukowych. – Chmielnicki: FOP Bidyuk E.I., 2018. – wydanie piąte. – str. 223–228.

Torchynska N., Symbolika polskich baśni // Filologia słowiańska: historia, teraźniejszość, perspektywy: materiały 3. Ogólnoukraińskiej konferencji naukowo-praktycznej. – Vip 2. – Uman: VIZAVI, 2018. – str. 142–146.

Informacje

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.