Biuletyn Polonistyczny

Stypendium

Data dodania: 12.01.2024
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01.03.2024

Program Stypendialny Rządu RP dla młodych naukowców

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłosiło nabór do XXII edycji programu dla kandydatów z Europy Wschodniej, krajów Azji Środkowej i Kaukazu.

Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich w okresie od września 2024 r. do czerwca 2025 roku.

Program adresowany jest do kandydatów z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. Stypendia są przyznawane na realizację staży naukowych, mających charakter rocznych indywidualnych studiów uzupełniających.

Kandydaci powinni mieć ukończone studia wyższe (4- lub 5-letnie) na kierunkach humanistycznych: historii, stosunkach międzynarodowych, politologii, dziennikarstwie, socjologii, etnologii, kulturoznawstwie, psychologii społecznej, administracji i zarządzaniu oraz prawie, a także ogólną orientację w polskiej problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w odniesieniu do okresu od XIX do XX wieku. Aplikanci zazwyczaj są doktorantami, młodymi wykładowcami lub absolwentami studiów wyższych, i planują kontynuować naukę po powrocie do kraju. Dzięki temu będą mogli dalej przenosić zdobytą wiedzę i szerzyć ją w kraju pochodzenia.

Od kandydata wymagana jest również znajomość języka polskiego w stopniu gwarantującym rozumienie wykładów z wybranej przez niego dziedziny i korzystanie z literatury przedmiotu. Istnieje możliwość zakwalifikowania do Programu osób ze słabą znajomością języka polskiego, wówczas jednak są one zobowiązane do intensywnej nauki języka od momentu powiadomienia o wynikach konkursu oraz zostają automatycznie skierowane na adaptacyjny kurs języka polskiego w Warszawie.

Komplet dokumentów, które należy przesłać, jest dostępny pod adresem: https://studium.uw.edu.pl/programy-stypendialne/program-rzadu-rp-dla-mlodych-naukowcow/nabor-do-programu-rzadu-rp-dla-mlodych-naukowcow/

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
12 stycznia 2024; 11:25 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
12 stycznia 2024; 11:25 (Piotr Bordzoł)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.