Biuletyn Polonistyczny

Stypendium

Data dodania: 05.10.2016
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.10.2016

STARTING - grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla osób po doktoracie

Fundator/organizator:
Grupy docelowe:
Samodzielni Pracownicy Naukowi
Data ogłoszenia:
4.10.2016

Grant pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu samodzielności badawczej i pozycji lidera zespołu.

Naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego do 1 stycznia 2017 r. minęło 2-7 lat. Pożądane jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez udziału promotora.

Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Instytucja goszcząca zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Projekt może trwać do 5 lat.

Budżet projektu może dochodzić do 1,5 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 2 mln euro; szczegóły w Programie Pracy). Dodatkowo, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznaje polskim laureatom konkursów Starting Grants 3-letnie stypendium, którego wysokość i okres otrzymywania są uzależnione od charakteru i czasu realizacji projektu badawczego finansowanego z grantu ERC, a także od oceny dotychczasowych osiągnięć naukowych laureata. W 2014 roku maksymalna wysokość przyznawanych stypendiów będzie wynosić 9000 zł miesięcznie.

Szczegóły pod adresem http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630.

Informacje

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.