Biuletyn Polonistyczny

Stypendium

Data dodania: 27.02.2024
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.03.2024

Studencki Nobel 2024

Fundator/organizator:
Grupy docelowe:
Studenci

Niezależnie Zrzeszenie Studentów zaprasza do wzięcia udziału w XV edycji programu stypendialnego, który ułatwia zaistnienie w świecie biznesu, nauki i kultury.

Zgodnie z Regulaminem uczestnikiem Konkursu może zostać student uczelni wyższej państwowej lub prywatnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który:

a) jest studentem studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich, studiów uzupełniających magisterskich lub studiów jednolitych magisterskich;

b) dostarczył kopię zaświadczenia o posiadaniu statusu studenta wydanego przez Uczelnię;

c) prawidłowo zarejestrował się i wypełnił formularz konkursowy dostępny na stronie studenckinobel.info.pl, według wzoru umieszczonego na oficjalnej stronie Konkursu, będący podstawą do oceny osiągnięć Uczestnika w Konkursie.

Uczestnikiem Konkursu nie może być:

a) student studiów doktoranckich lub podyplomowych, chyba że jest równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich;

b) osoba, która w dniu 25 maja 2024 r., tj. zakończenia III etapu Konkursu nie posiada ważnego statusu studenta.

Uczestnikiem Konkursu może zostać obcokrajowiec, który jest studentem uczelni wyższej państwowej lub prywatnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnik może zgłosić swoją kandydaturę w nie więcej niż w jednej Kategorii konkursowej..Wybiera Kategorię zgodnie z dziedzinami, w których dysponuje odpowiednimi osiągnięciami. Nie musi pokrywać się ona z deklarowanym kierunkiem studiów.

Kategorie konkursowe:

  • Działalność społeczna
  • Dziennikarstwo i literatura
  • Fizyka i astronomia
  • Medycyna i farmacja
  • Nauki ekonomiczne
  • Nauki przyrodnicze i energetyka
  • Nauki społeczne
  • Nauki techniczne
  • Sztuka.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 5000 netto lub rzeczowe i inne.

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
27 lutego 2024; 10:18 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
27 lutego 2024; 10:18 (Piotr Bordzoł)

Zobacz także

07.03.2020

Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków osoby, które posiadają Kartę Polaka lub mają udokumentowane polskie pochodzenie i planują rozpocząć studia w Polsce. W obecnej edycji o stypendium może ubiegać się młodzież niezależnie od kraju pochodzenia i posiadanego obywatelstwa (z wyłączeniem osób posiadających również obywatelstwo polskie).

07.10.2022

Stypendia Ministerstwa Edukacji i Nauki dla studentów

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Wnioski mogą składać rektorzy uczelni do 25 października 2022 roku.

22.03.2022

POLONISTA – Program stypendialny dla studentów i naukowców

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego oraz popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Program adresowany jest do studentów i doktorantów z kierunków polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

15.09.2023

Stypendia MKiDN dla cudzoziemców

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi program stypendialny dla cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej studiujących na uczelniach artystycznych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.