Projektów na stronie
Sortuj według

Komedia według Skamandrytów

13.02.2014 | Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka | Teatrologia i sztuki performatywne (aktorstwo, taniec i in.) | Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
AJD (Akademia im. Jana Długosza)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs SONATA 5; nr UMO-2013/09/D/HS2/02773).

Opis paradygmatyczny polskich frazeologizmów czasownikowych. Słownik elektroniczny

13.02.2014 | Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna | Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa
UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Projekt badawczy finansowany przez NCN w latach 2014-2017. Realizowany projekt naukowy wpisuje się w badania nad gramatyką współczesnej frazeologii i nad automatycznym przetwarzaniem polszczyzny. Jego głównym celem...

Polska rozmowa urzędowa. Konwersacyjna i dyskursywna analiza komunikacji urzędnik-klient

30.08.2012 | Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna
UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Grant finansowany przez NCN w latach 2012-2014. Celem projektu była analiza rozmów prowadzonych między obywatelami a urzędnikami w Polsce. Rozmowy w urzędzie toczą się w określonych ramach komunikacyjnych oraz s...

Komunikacja społeczna dawniej i dziś

10.10.2002 | Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa | Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Projekt tworzy ramy merytoryczne dla indywidualnych zadań badawczych realizowanych przez pracowników Katedry Teorii i Praktyk Komunikacji. Jego istotą jest opis funkcjonowania i analiza mechanizmów sprawczych komunikacji społeczn...

Literatura świadectwem kultury: uniwersalnej, retorycznej, politycznej, popularnej, regionalnej (historia literatury, teoria literatury, teoria przekładu, krytyka literacka, metodyka nauczania, regionalistyka)

04.11.2002 | Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka | Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Celem realizacji tematu jest analiza/ interpretacja różnych zjawisk literackich w perspektywie kulturoznawczej i psychospołecznej. Innych narzędzi wymaga recepcja klasyków (Miłosza, Herberta) w odbiorze współczesnym, innych c...

Wyszukiwanie
* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto