Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 21.10.2019
Инне

Architektura wyobrażona. 80 lat Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie

Автор/Редактор:
Издательство:
ISBN:
978-1-9160592-0-7

„Publikacja ta (...) nie ma wyłącznie charakteru jednej z ksiąg gratulacyjno-pamiątkowych, jakie skladają się zwykle na literackie zaplecze jubileuszu (...) Struktura książki unaocznia, w jaki sposób przeszłość i teraźniejszość emigracji splatają się w dziele Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, jak wspól określają jego tożsamość.” – ze wstępu Elizy Kąckiej

"W książce znajdziemy teksty o rektorach, których biografie w interesujący sposób eksponują unikatowość PUNO i o niej współdecydują. Mamy artykuły o związanych z Uniwersytetem poetach – i to nie byle jakich. Mówimy bowiem o Janie Lechoniu, Józefie Bujnowskim, Mieczysławie Paszkiewiczu i Bolesławie Taborskim. Ich poezje widzi się tu przez pryzmat wrażliwości plastycznej, obrazowej – co nieprzypadkowe, gdyż szeroko pojęta działalność artystyczna i sztuki wizualne stanowią ważny komponent książki, a także życia intelektualnego uczelni. Wystarczy zajrzeć do spisu treści, by przekonać się, że Uniwersytet ten nie preferuje nastawienia wyłącznie literaturocentrycznego. Co więcej: wielu przedstawicieli uczelni, podążając za nowymi metodologiami, traktuje wizualność nowatorsko, innowacyjnie. (...)  Nietrudno zauważyć zresztą – nawet w skali jednej książki – jak różne żywioły, podejścia, języki składają się na heterogeniczną całość PUNO. Całość, która nie strzeże zazdrośnie swych granic, lecz otwiera się na inspiracje, wymianę, współpracę."

 Eliza Kącka

Информация

Начало событияГод публикации:
2019
Страниц:
115
Собеседник:
Дата размещения:
21 октября 2019; 12:07 (Justyna Gorzkowicz)
Дата правки:
21 октября 2019; 19:13 (Justyna Gorzkowicz)

Смотреть также

30.03.2022
Инне

Pamięć rysunku. Szkice plastyczne Cypriana Norwida

Автор/Редактор: Justyna Gorzkowicz

  Pamięć rysunku. Szkice plastyczne Cypriana Norwida – to próba przybliżenia osobowości twórczej wyjątkowego artysty. Asumpt do tej refleksji dały szkice Norwida wyselekcjonowane ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Oprócz [...] wprowadzenia – krótkiego stanu wiedzy o działalności plastycznej poety – w skład publikacji, którą oddajemy w ręce Czytelnika, wchodzą: katalog – z wyborem prac Norwida w aranżacji Jarosława Soleckiego oraz teksty interpretacyjne, kulturowo-antropologiczne Karola Samsela oraz Elizy Kąckiej. Do tego dołączone zostały bibliografia oraz spis ilustracji.      

23.01.2021
Литературоведение

Dom na pograniczu – Dom na pohraničí

Автор/Редактор: Libor Pavera

Tom interdyscyplinarnych prac naukowych pod red. Libora Pavery. Recenzenci: prof. Ivo Pospìšil (Uniwersytet Masaryka w Brnie), prof. Emil Tokarz (ATH).

14.12.2020
Инне

Towards rediscovery: LOCKDOWNS – Joanna Ciechanowska

Автор/Редактор: Justyna Gorzkowicz

'Lockdowns' Joanny Ciechanowskiej to seria obrazów powstałych w okresie po ogłoszeniu pandemii wczesną wiosną 2020 roku jako odpowiedź artystki na sytuację przymusowego zamknięcia (cykl inicjuje również funkcjonowanie Blue Point Art Gallery, wirtualnej, trójwymiarowej galerii – przestrzeni wobec problemów i pytań stawianych przez tę sztukę nader komplementarnej). Justyna Gorzkowicz śledzi podstawowe wątki tego projektu artystycznego, zauważając, że jest to czas rewizji prywatnej historii artystki na równi z ponownym spojrzeniem na dostępne narzędzia ekspresji artystycznej (np. powracająca problematyka napięć między figuracją a abstrakcją). Płótna, podzielone na cztery mikrocykle, odpowiadają czterem kręgom bliskości czy, należałoby powiedzieć, oddalenia od świata w tym okresie (nieosiągalna daleka podróż, bardzo utrudniona podróż bliska, przewartościowany świat wewnętrzny, wreszcie relacje międzyludzkie z najbliższymi). Zostają one umieszczone przez Gorzkowicz z jednej strony w kontekście malarstwa współczesnego (również dawnego), z drugiej odniesione do najważniejszych kategorii humanistyki dwudziestowiecznej, głównie problematyki pamięci i kultury wizualnej.   Z recenzji dr. hab. Igora Piotrowskiego

05.10.2023
Литературоведение

Norwid żywy — kontynuacja

Автор/Редактор: Justyna Gorzkowicz, Eliza Kącka, Regina Wasiak-Taylor

Nakładem wydawnictwa PUNO Press we współpracy ze Związkiem Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz warszawskiej Fundacji Museion Norwid ukazała się monografia poświęcona Cyprianowi Norwidowi. Książka jest podsumowaniem projektu “Norwid w Wielkiej Brytanii” (2021–2023) i nawiązuje do tomu „Norwid żywy” wydanego w Londynie w 1962 r. staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.  Monografia ukazała się przy współpracy redakcyjnej z Adamem Cedro w kieleckim Pewnym Wydawnictwe.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах