Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 15.01.2023
Литературоведение

Mila Elin - Poezje i szkice o poezji

Издательство:
ISBN:
978-83-66541-89-4

Poezje i szkice o poezji Mili Elin (ok. 1907 – ok. 1942) w opracowaniu redakcyjnym Sławomira Sobieraja to książka prezentująca cały obecnie znany dorobek literacki zapomnianej poetki awangardowej, blisko współpracującej z Tadeuszem Peiperem. Publikacja zawiera dwadzieścia wierszy i trzy eseje poświęcone twórczości autorów związanych z krakowską „Zwrotnicą”. Dodatkowym jej walorem jest aneks, w którym umieszczono niedrukowane wcześniej listy Elinówny do Juliana Przybosia. Utwory poprzedzono wstępem historycznoliterackim i opatrzono komentarzem filologicznym.

„Włączenie w pole obserwacji badawczej tekstów dotąd nieznanych historykom literatury, które zebrano w tym wydaniu, pozwoli głębiej wniknąć w tajniki warsztatu poetyckiego Mili Elin, da jednocześnie asumpt do nowych interpretacji jej utworów. Umożliwi również poszerzenie horyzontu refleksji krytycznoliterackiej w dyskursie feministycznym i awangardowym".

Содержание

https://ijil.uph.edu.pl/images/2022/Pliszka/pliki/Spis_Elin.pdf

Информация

Дата размещения:
15 января 2023; 16:51 (Marcin Pliszka)
Дата правки:
15 января 2023; 16:52 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

02.10.2018
Литературоведение

Bóg daleki i bliski. Szkice o współczesnych wierszach i powieściach

Автор/Редактор:

Książka ukazała się w 2018 r. Składa się z ośmiu szkiców interpretacyjnych, z których sześć jest poświęconych współczesnej poezji polskiej, a dwa – naszej prozie. Łączy je namysł nad problematyką Boga i obecnością chrześcijaństwa w powojennej literaturze. 

06.12.2020
Литературоведение

Całość i sens. Ćwiczenia historycznoliterackie

Автор/Редактор: Dariusz Jan Kulesza

Dane szczegółowe: Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN, rok wyd.: 2019, oprawa: miękka ze skrzydełkami, ilość stron: 362, ISBN: 978-83-6607-643-3

25.05.2018
Литературоведение

W głąb. Szkice o współczesnej poezji Śląska i Zagłębia

Автор/Редактор: Magdalena Piotrowska-Gort

Zebrane w książce szkice dotyczą wybranych utworów poetyckich pisarzy Śląska i Zagłębia. Na podstawie przeprowadzonych analiz monografia unaocznia różnorodne poetyckie korelacje z przestrzenią oraz sposoby wyrażania stanowiska wobec kategorii miejsca i nie-miejsca w poezji współczesnych twórców regionu - Macieja Meleckiego, Krzysztofa Siwczyka, Grzegorza Olszańskiego, Marty Podgórnik, Marka Baczewskiego, Pawła Lekszyckiego, Pawła Sarny, Pawła Barańskiego. Mówiąc o nie-miejscach (Marc Aúge) wspomnieć należy także o problematyce eschatologicznej, która pojawia się w tej poezji niezwykle często, nabiera jednak wyraźnie anty-metafizycznego charakteru, poeci Śląska i Zagłębia w swych postindustrialnych obrazach ukazują bowiem wyraźnie dokonującą się implozję mitów i obrazów archetypicznych miejsc. Od wyobraźni przestrzennej płynnie przechodzimy więc, jako czytelnicy tej poezji, do problematyki egzystencjalnej (antropologicznej/antropocentrycznej ale także niejednokrotnie post-humanistycznej).

05.10.2018
Литературная история

Między rymem a Muzą

Автор/Редактор: Tadeusz Budrewicz

Książka ukazała się w 2017 r. Autor "bohaterami" tomu uczynił utwory poetyckie, których nie tylko nie znajdziemy w dostępnych antologiach dziewiętnastowiecznej liryki, ale też które do tej pory nie były przedmiotem ani analizy poetologicznej, ani refleksji historyczno-literackiej. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах