Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 02.10.2018
Литературоведение

Bóg daleki i bliski. Szkice o współczesnych wierszach i powieściach

Książka ukazała się w 2018 r. Składa się z ośmiu szkiców interpretacyjnych, z których sześć jest poświęconych współczesnej poezji polskiej, a dwa – naszej prozie. Łączy je namysł nad problematyką Boga i obecnością chrześcijaństwa w powojennej literaturze. 

Książka składa się z ośmiu szkiców interpretacyjnych, z których sześć jest poświęconych współczesnej poezji polskiej, a dwa – naszej prozie. Łączy je namysł nad problematyką Boga i obecnością chrześcijaństwa w powojennej literaturze. 

Содержание

Wprowadzenie 7
Kerygmatyczna interpretacja poezji Zbigniewa Herberta –
dialog z Marianem Maciejewskim 13
Poezja Tadeusza Różewicza wobec Boga religii,
Boga wiary i fenomenu idolatrii 27
Biblia i „skatologia”.
Wokół wiersza Tadeusza Różewicza Widziałem Go 43
„Odechciewa się pychy umierania”.
Jeszcze o rozmowach Mistrza Mirona ze śmiercią 60
Ofiarowanie Izaaka oczami dziecka?
O wierszu Wisławy Szymborskiej Noc 77
Po rachunku sumienia.
O wierszu Czesława Miłosza Jak mogłem 92
Kenoza bez nawrócenia. O bohaterze powieści
Tadeusza Nowaka A jak królem, a jak katem będziesz 109
Glosy do portretu Szymona Pietruszki
(ze Świętym Piotrem w tle) 122
Nota bibliograficzna 137
Indeks nazwisk i utworów 138

Информация

Страниц:
142

Смотреть также

21.04.2018
Литературоведение

Biblia w dramacie

Автор/Редактор: Edward Jakiel

Na początku kwietnia ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego czwarta już księga pokonferencyjna na temat obecności Biblii w polskiej literaturze.

15.05.2018
литература

"Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła". Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744-1759

Автор/Редактор: Iwona Maciejewska, Katarzyna Zawilska

Publikacja zawiera 154 listy drugiej żony H. F. Radziwiłła, reprezentanta jednego z najznamienitszych rodów I Rzeczypospolitej.

21.05.2018
Языкознание

Wariantywność współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia

Автор/Редактор: Marek Ruszkowski

Wariantywność obejmuje prawie wszystkie obszary działalności językowej człowieka. Pewnym wyjątkiem są nazwy własne, których kanoniczną postać rejestrują wykazy urzędowe, dokumenty, spisy itp., choć i tu zdarzają się wyjątki. Nie sposób więc ogarnąć całości zagadnienia, stąd próba opisu tych form wariantywnych, które nie doczekały się analiz językoznawczych lub były badane marginalnie.

24.05.2018
Литературоведение

Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowości

Автор/Редактор: Daniel Kalinowski

Proponowana praca monograficzna dotyczy aktów artystycznych literatury polskiej, w swej wielowymiarowości i wieloideowości pełnych treści wiążących się z duchowością i postduchowością.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах