Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 02.10.2018
Literature studies

Bóg daleki i bliski. Szkice o współczesnych wierszach i powieściach

Książka ukazała się w 2018 r. Składa się z ośmiu szkiców interpretacyjnych, z których sześć jest poświęconych współczesnej poezji polskiej, a dwa – naszej prozie. Łączy je namysł nad problematyką Boga i obecnością chrześcijaństwa w powojennej literaturze. 

Książka składa się z ośmiu szkiców interpretacyjnych, z których sześć jest poświęconych współczesnej poezji polskiej, a dwa – naszej prozie. Łączy je namysł nad problematyką Boga i obecnością chrześcijaństwa w powojennej literaturze. 

List of contents

Wprowadzenie 7
Kerygmatyczna interpretacja poezji Zbigniewa Herberta –
dialog z Marianem Maciejewskim 13
Poezja Tadeusza Różewicza wobec Boga religii,
Boga wiary i fenomenu idolatrii 27
Biblia i „skatologia”.
Wokół wiersza Tadeusza Różewicza Widziałem Go 43
„Odechciewa się pychy umierania”.
Jeszcze o rozmowach Mistrza Mirona ze śmiercią 60
Ofiarowanie Izaaka oczami dziecka?
O wierszu Wisławy Szymborskiej Noc 77
Po rachunku sumienia.
O wierszu Czesława Miłosza Jak mogłem 92
Kenoza bez nawrócenia. O bohaterze powieści
Tadeusza Nowaka A jak królem, a jak katem będziesz 109
Glosy do portretu Szymona Pietruszki
(ze Świętym Piotrem w tle) 122
Nota bibliograficzna 137
Indeks nazwisk i utworów 138

Information

Pages:
142
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.