Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 12.03.2024
Literature studies

Interpretuję: Jestem. Artykuły i szkice krytycznoliterackie (2017-2023)

Author/Editor:
Publishing house::
ISBN:
978-83-67652-09-4

W Wydawnictwie Naukowym UBB ukazała się monografia naukowa autorstwa prof. Marka Bernackiego Interpretuję: Jestem. Artykuły i szkice krytycznoliterackie (2017-2023)

We wstępie zatytułowanym Interpretować, słuchać, być autor (literaturoznawca, miłoszolog, zatrudniony w Katedrze Polonistyki na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego) przedstawiając się jako zwolennik hermeneutyki filozoficzno-literackiej spod znaku Martina Heideggera oraz wychowanek Jana Błońskiego i Mariana Stali, czołowych przedstawicieli krakowskiej szkoły krytyki literackiej, wyznaje:

„Odkrywanie prawdy w procesie interpretacyjnym ma dla mnie walor nie tylko epistemologiczny, aksjologiczny czy estetyczny, ale przede wszystkim głęboko egzystencjalny, gdyż przyczynia się do lepszego zrozumienia mojego własnego istnienia „tu i teraz”. […] Słowo „Jestem” (celowo pisane w tytule książki z dużej litery) pozostaje w opozycji do zwykłego „być”. Oznacza to, że interpretując i poznając, nie ulegam pokusie porażającej miliony sytych i zadowolonych z siebie przeżuwaczy medialno-informacyjnego opium, zagłuszając w nich potrzebę stawiania pytań podstawowych: o sens życia i śmierci, o przyczynę cierpienia i zła, o perspektywę życia wiecznego, o Transcendencję lub jej brak…”

Publikacja składa się z dwóch wyodrębnionych części: I. „Artykuły i szkice interpretacyjne”, II. „Recenzje i omówienia”. W części pierwszej znalazło się dziesięć rozdziałów poświęconych twórczości: Zygmunta Glogera (jako autora książki Dolinami rzek [1903] rozpatrywanej przez autora w perspektywie nowoczesności), Czesława Miłosza (jako autora juwenilnych, nie znanych wcześniej wierszy z lat 30. XX wieku, a także jako twórcy utworu dramatycznego pt. Prolog,  naocznego świadka Zagłady tudzież autora późnych, refleksyjnych wierszy poświęconych zagadnieniu szczęścia), Wisławy Szymborskiej (jako autorki wiersza W dyliżansie oraz wierszowanych opowieści autopoietycznych) i Jerzego Pilcha (jako autora Autobiografii w sensie ścisłym a nawet umownym). Dwa ostatnie rozdziały pierwszej części monografii zostały poświęcone twórczości bielskich pisarzy: Jacka Baczaka (laureata prestiżowej Nagrody Kościelskich przyznanej autorowi w 1994 roku za medytacyjną książkę Zapiski z nocnych dyżurów, której najnowsze poprawione wydanie ukazało się w roku 2022) oraz Zbigniewa Michniowskiego (znanego bielskiego urzędnika i byłego prezydenta miasta, a zarazem autora zasługującej na uwagę oryginalnej poezji epigramatycznej).

Część druga książki obejmuje osiem rozdziałów, z których większość stanowią omówienia ważnych publikacji literaturoznawczych, m.in. monumentalnej Bibliografii przedmiotowej Czesława Miłosza w opracowaniu Emila Pasierskiego, monumentalnej pracy Rodzina Miłosza i rody pogranicza polsko-litewskiego pod redakcją Jarosława Ławskiego, tomu powstającej przez lat kilkadziesiąt korespondencji Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza Braterstwo poezji oraz ostatniego tomu wierszy Adama Zagajewskiego Prawdziwe życie). W końcowym rozdziale zaprezentowany został tomik poetycki Traktat barbarzyńcy autorstwa utalentowanego suwalskiego poety młodego pokolenia Michała Fałtynowicza.

Autorzy recenzji wydawniczych: prof. dr hab. Adam Regiewicz (UJD), dr hab. Mirosław Dzień, prof. UBB.

Najnowsza monografia prof. Marka Bernackiego dostępna jest w zbiorach najważniejszych polskich bibliotek, można ją także zamówić w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego: https://ubb.edu.pl/nauka-i-wspolpraca/wydawnictwo-naukowe/o-wydawnictwie.

Information

Year of publication:
2023
Pages:
237
Added on:
12 March 2024; 14:37 (Mariola Wilczak)
Edited on:
12 March 2024; 14:38 (Mariola Wilczak)

See also

22.06.2020
Literature studies

Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania

Author/Editor: Marek Bernacki

W Wydawnictwie Naukowym ATH w Bielsku-Białej ukazała się praca zbiorowa Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania pod red. naukową Marka Bernackiego. Książka, przygotowana we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Twórczością Czesława Miłosza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powstała w ramach zespołowego zadania badawczego realizowanego w latach 2019-2020 na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH w dyscyplinie naukowej literaturoznawstwo.

11.06.2018
Literature studies

Miłosz. Spotkania. Studia i rozprawy miłoszologiczne

Author/Editor: Marek Bernacki

W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się monografia naukowa prof. Marka Bernackiego pt. Miłosz.Spotkania. Studia i rozprawy miłoszologiczne.

02.10.2018
Literature studies

Bóg daleki i bliski. Szkice o współczesnych wierszach i powieściach

Author/Editor:

Książka ukazała się w 2018 r. Składa się z ośmiu szkiców interpretacyjnych, z których sześć jest poświęconych współczesnej poezji polskiej, a dwa – naszej prozie. Łączy je namysł nad problematyką Boga i obecnością chrześcijaństwa w powojennej literaturze. 

18.10.2021
Literature

Poezje

Author/Editor: Justyna Beata Bajda, Jerzy Guranowski

Nakładem wydawnictwa Austeria ukazał się reprint młodzieńczych tomików wierszy Jerzego Guranowskiego z roku 1912 i 1913. Przypomniana została postać literata popularnego w kręgach warszawskiej bohemy, stałego bywalca kawiarni Udziałowa, gdzie spotykali się pisarze z kręgu Młodej Polski, autora recenzji teatralnych i filmowych oraz satyryka i publicysty współpracującego z wieloma pismami.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.