Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 22.06.2020
Literature studies

Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania

W Wydawnictwie Naukowym ATH w Bielsku-Białej ukazała się praca zbiorowa Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania pod red. naukową Marka Bernackiego. Książka, przygotowana we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Twórczością Czesława Miłosza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powstała w ramach zespołowego zadania badawczego realizowanego w latach 2019-2020 na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH w dyscyplinie naukowej literaturoznawstwo.

W tomie znalazły się teksty dwudziestu czterech autorów, w tym znanych miłoszologów takich, jak: Krzysztof Czyżewski, Andrzej Franaszek, Zofia Zarębianka, Zbigniew Kaźmierczyk, Agnieszka Kosińska, Dorota Sieroń reprezentujących ośrodki uniwersyteckie w całym kraju. Warto odnotować, że dwa teksty napisane zostały w języku angielskim przez hinduskich badaczy twórczości autora Traktatu moralnego. W recenzji wydawniczej prof. dr hab. Joanna Zach, Przewodnicząca Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza UJ napisała:

"Dla badaczy i czytelników Czesława Miłosza tytuł tej publikacji brzmi intrygująco. Nie bez powodu redaktor naukowy tomu […] powtórzył go we wstępie ze znakiem zapytania: Peryferie Miłosza? […]. Równie istotne jest jednak to, że centrum i peryferie to rzeczywistości ruchome, wzajemnie zapośredniczone, zmieniające się w czasie. Zmieniające się siłą rzeczy w rytm procesów zachodzących w kulturze, ale także dzięki zmianom optyki, przesunięciom w obrębie episteme. I wreszcie: w przypadku Czesława Miłosza zagadnienie peryferyjności zyskuje nowy wymiar; peryferia – geograficzne, kulturowe – to obszary w jego twórczości uprzywilejowane, miejsca, w których odradza się albo po prostu trwa to, co źródłowe, co podtrzymuje daną cywilizację w istnieniu".

Książka jest dostępna w sprzedaży w Wydawnictwie Naukowym ATH (e-mail: wydawnictwa@ath.bielsko.pl) - liczba egzemplarzy ograniczona ze względu na niski nakład książki.

Spis treści oraz Wstęp dostępne są w załącznikach.

List of contents

Wstęp

Marek Bernacki: Peryferie Miłosza?

I. Centrum i peryferie – nieznane (i mniej znane) konteksty twórczości Czesława Miłosza

Krzysztof Czyżewski: „chłopiec w szczelinie istnienia, co zobaczył?” Peryferyjna tajemnica Czesława Miłosza”

Zbigniew Kaźmierczyk: Rodzinna Europa jako peryferie Czesława Miłosza

Zofia Zarębianka: Katastrofizm metafizyczny w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza

Katarzyna Bałdyga: Estetyka świętego Tomasza z Akwinu w twórczości Czesława Miłosza

Krzysztof Brenskott: Gnostycyzm Jonasa, kabała Scholema, zen Suzukiego? O lekturach Czesława Miłosza z perspektywy (naj)nowszych badań

Kamil K. Pilichiewicz: „W olśnieniu, widzeniu, na obcy spójrz świat”. W entourage'u Miłoszowych światów

George Sebastian: Parables of Past: The Political Chronotopes in Czeslaw Milosz’s Poems

Neethu Tessa: Of memory and modernity: Cultural Identity in the writings of Czeslaw Milosz’s

Krzysztof Babicki: „Możliwie bezstronny (?)” Czesław Miłosz jako historyk literatury

II. Interpretacje utworów Czesława Miłosza - glosy

Anna Szóstak: Szata i nagość jako składniki poetyckiej wizji świata w późnej poezji Czesława Miłosza

Stanisław Ciupka: Reminiscencje „Wojny peloponeskiej” w poezji Czesława Miłosza

Michał Nawrocki: Czesław Miłosz, autor „Kubusia Puchatka"

Idalia Cierniak-Nielub: Wyrosły z krainy nad Niewiażą, wrośnięty w Dolinę Issy: Czesław Miłosz w postaci Tomasza

III. Czesław Miłosz w spotkaniu z innymi

Andrzej Franaszek: O przyjaźni Czesława Miłosza z Józefem Czapskim

Agnieszka Kosińska: Abyssus pod stopami a tulipany. Miłosz - Czapski

Dorota Siwor: „Poistnieć chwilę wspólnie”. O korespondencji Czesława Miłosza i Jana Błońskiego

Dorota Sieroń-Galusek: Prawda jako wartość międzyludzka – budująca rozmowa Czesława Miłosza z Thomasem Mertonem

Jakub Rawski: Tadeusz Borowski w twórczości Czesława Miłosza

Agnieszka Mocyk: Portret podwójny. Czesław Miłosz jako czytelnik Świrszczyńskiej

IV. Recepcja Miłosza – nowe rozpoznania

Aleksandra Wilkus-Wyrwa: Droga na północ. O oczywistych i nieoczywistych związkach Czesława Miłosza z Norwegią

Katarzyna Wojan: Miłosz w Finlandii

Renata Buchtová: Powroty Czesława Miłosza do Pragi i Ołomuńca

Anna Foltyniak: Festiwal Miłosza – nowe rozpoznania

Paulina Żmijowska: Poszukiwania Miłosza w nowych mediach – perspektywa pogranicza

SUMMARY

INDEKS OSOBOWY

INDEKS DZIEŁ I WYPOWIEDZI CZESŁAWA MIŁOSZA

CONTENTS

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.