Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 11.06.2018
Literature studies

Miłosz. Spotkania. Studia i rozprawy miłoszologiczne

Author/Editor:
Publishing house::
ISBN:
978-83-6518-271-5

W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się monografia naukowa prof. Marka Bernackiego pt. Miłosz.Spotkania. Studia i rozprawy miłoszologiczne.

Autor, od wielu lat zajmujący się twórczością polskiego noblisty, w swojej najnowszej książce przywołuje filozoficzną kategorię spotkania jako wartości egzystencjalnej:

„Prawdziwe spotkanie oznacza otwarcie się na tajemnicę inności. Jest początkiem procesu poznawczego, kiedy to, tracąc zasiedziałe poczucie spokoju i egzystencjalnego komfortu, wchodzi się w przestrzeń tajemnicy i niespodzianki, którą tworzy – nie zawsze łatwa i prosta – relacja z innym człowiekiem, czy z innymi ludźmi […] Ostatecznie spotkanie z innym/innymi staje się odkryciem nowego wymiaru naszego istnienia, bez którego nie można być prawdziwie sobą. Nie można rozwijać własnej osobowości, poszerzać horyzontów intelektualnych i duchowych. Mówiąc wprost, spotkanie z tym, co inne jest człowiekowi niezbędnie potrzebne do osiągnięcia pełni życia…”

Książka składa się z dwóch części: „Spotkanie jako wyzwanie (perspektywa hermeneutyczna)” i „Spotkania z innymi (perspektywa biograficzna)”. W części pierwszej znalazły się  interpretacje znanych utworów Miłosza (m.in. wiersza Moja wierna mowo), omówiony został stosunek poety do idei Europy Środkowej (Mitelleuropa) oraz jego poetycko-filozoficzne rozważania na tematy religijne i teologiczne. W części drugiej omówione zostały relacje Czesława Miłosza z innymi pisarzami (m.in. Zygmuntem Krasińskim i Zbigniewem Herbertem) oraz innymi osobami, które w znaczący sposób wpłynęły na jego życie (ks. Leopold Chomski, Jerzy Turowicz).

W recenzji wydawniczej książki prof. dr hab. Zofia Zarębianka (UJ) napisała: „Książka Marka Bernackiego poświęcona twórczości i osobie Czesława Miłosza stanowi wartościową poznawczo propozycję, niepozbawioną ujęć i odczytań nowatorskich”.

 

Źródło: https://www.ath.bielsko.pl/monografia-naukowa-o-czeslawie-miloszu/

 

Zachęcamy również do lektury krótkiego wywiadu z Autorem.

List of contents

Wstęp. Miłosza potrzeba spotkania....................................................................................7

I. Spotkanie jako wyzwanie (perspektywa hermeneutyczna)

1.1. Poetycka historiozofia ("Notatnik: brzegi Lemanu")...................................................15

1.2.Poezja jako "domostwo bycia" ("Moja wierna mowo".................................................23

1.3. Podejrzliwie wobec projektu Mitteleuropy..................................................................32

1.4. Budowanie "tkanki łącznej" jako imperatyw moralny.................................................42

1.5. Wobec tajemnicy Chrystusa......................................................................................52

1.6. Spotkanie z Innym ("Obecność")..............................................................................64

 

II. Spotkanie z innymi (perspektywa biograficzna)

2.1. Milczenie o Zygmuncie Krasińskim.........................................................................75

2.2. W sporze z ks. Leopoldem Chomskim...................................................................86

2.3. Recenzent skamandrytów......................................................................................95

2.4. Przyjaźń z Jerzym Turowiczem.............................................................................104

2.5. Trudne spotkania ze Zbigniewem Herbertem........................................................115

 

Nota bibliograficzna....................................................................................................127

Indeks osobowy...........................................................................................................129

Indeks utworów i wypowiedzi Czesława Miłosza cytowanych w książce ....................133

Summary......................................................................................................................137

Contents ......................................................................................................................139

 

 

 

Information

Year of publication:
2018
Pages:
139
Added on:
11 June 2018; 12:47 (Sylwia Pikula)
Edited on:
12 June 2018; 15:51 (Mariola Wilczak)

See also

22.06.2020
Literature studies

Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania

Author/Editor: Marek Bernacki

W Wydawnictwie Naukowym ATH w Bielsku-Białej ukazała się praca zbiorowa Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania pod red. naukową Marka Bernackiego. Książka, przygotowana we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Twórczością Czesława Miłosza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powstała w ramach zespołowego zadania badawczego realizowanego w latach 2019-2020 na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH w dyscyplinie naukowej literaturoznawstwo.

03.01.2019
Literature studies

Liryka i aksjologia. Rozmowy o poezji i sztuce polskiej przełomu XX i XXI wieku

Author/Editor: Marek Bernacki, Mirosław Włodzimierz Dzień

Książkowy dwugłos bielskich profesorów — Marka Bernackiego i Mirosława Dzienia — stanowi wyrazisty i ważny gest obrony humanistyki przed „aksjologiczną nikczemnością” przybierającą różnorakie maski scjentyzmu (quasi-naukowości i quasi-obiektywizmu), relatywizmu, czy też hegemonii „wolnego rynku” przekształcającego uniwersytet w korporację. [...] Zbiór studiów i szkiców połączonych tytułową formułą Liryka i aksjologia [...] zawiera swoiste wyznanie wiary w senso- i kulturotwórczą moc tekstu. Wbrew licznym (po)nowoczesnym tendencjom „nihilującym” sens, znaczenie, osobę autora, spójność tekstu autorzy tomu Liryka i aksjologia deklarują swoje przywiązanie do hermeneutycznej i fenomenologicznej tradycji.

17.10.2021
Literature studies

Wzór nieznany: Stanisław Vincenz a muzyka

Author/Editor: Jakub Żmidziński

Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka jest próbą rekonstrukcji "filozofii muzyki" jednego z najbardziej oryginalnych prozaików polskich XX wieku. Urodzony w 1888 roku u podnóża Karpat Wschodnich, znany jako piewca Huculszczyzny, kojarzony z tematyką żydowską i górską, autor dziesiątków esejów poświęconych kulturze antycznej Grecji, Dantemu i literaturze europejskiej, przez całe życie był oddanym miłośnikiem muzyki. Był nie tylko wrażliwym melomanem, ale i oryginalnym myślicielem, który tematyce muzycznej poświęcił w swoim pisarstwie sporo miejsca. Aby zrekonstruować świat jego muzycznych odczuć i refleksji, autor książki korzystał ze wszystkich opublikowanych tekstów Vincenza, a także z bogatej literatury przedmiotu, niemal wszędzie znajdując interesujące wzmianki i tropy, które – o czym przekonuje w udokumentowanym wywodzie – ostatecznie złożyły się na spójną całość.

18.09.2023
Literature studies

Grafomania i inne pokusy

Author/Editor: Dariusz Andrzej Śnieżko

Polecamy Państwa uwadze nową książkę autorstwa Dariusza Śnieżki.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.