Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 17.10.2021
Literature studies

Wzór nieznany: Stanisław Vincenz a muzyka

Author/Editor:
ISBN:
ISBN 9788395221606. - ISBN 8395221606. - ISBN 9788366015166

Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka jest próbą rekonstrukcji "filozofii muzyki" jednego z najbardziej oryginalnych prozaików polskich XX wieku. Urodzony w 1888 roku u podnóża Karpat Wschodnich, znany jako piewca Huculszczyzny, kojarzony z tematyką żydowską i górską, autor dziesiątków esejów poświęconych kulturze antycznej Grecji, Dantemu i literaturze europejskiej, przez całe życie był oddanym miłośnikiem muzyki. Był nie tylko wrażliwym melomanem, ale i oryginalnym myślicielem, który tematyce muzycznej poświęcił w swoim pisarstwie sporo miejsca. Aby zrekonstruować świat jego muzycznych odczuć i refleksji, autor książki korzystał ze wszystkich opublikowanych tekstów Vincenza, a także z bogatej literatury przedmiotu, niemal wszędzie znajdując interesujące wzmianki i tropy, które – o czym przekonuje w udokumentowanym wywodzie – ostatecznie złożyły się na spójną całość.

Wzór nieznany wieńczy kilka lat badań nad twórczością Stanisława Vincenza. Autor traktuje cykl Na wysokiej połoninie jako wyzwanie intelektualne, a odkrywając nowe aspekty dzieła, dochodzi do wniosku, że stanowi ono mądrościową summę – być może najważniejszą, jaka powstała w literaturze polskiej XX wieku.

Jakub Żmidziński – technik leśnik, absolwent poznańskiej polonistyki i doktor nauk humanistycznych. Pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie prowadzi wykłady na temat głównych problemów kultury oraz fakultet poświęcony muzycznym źródłom korespondencji sztuk. Interesuje się problematyką rytuału, kulturowym wymiarem muzyki, motywami górskimi w literaturze oraz syntezą sztuk. Opublikował monografię Pieniny w literaturze polskiej (2010), wiele artykułów naukowych, esejów, reportaży i wywiadów. Wydał trzy tomiki poetyckie: domek (2011), Węgliska i inne wzgórza (2012), Ślad (2016). Współredagował pismo "Czas Kultury". W latach 2003–2017 prowadził Galerię Spotkań przy klasztorze Karmelitów Bosych w Poznaniu – organizował koncerty, wykłady i prezentacje sztuki.
 

Information

Author:
Jakub Żmidziński

Prowadzi m.in. wykłady z głównych problemów kultury i wykłady fakultatywne. Tytuł otrzymał za rozprawę Pieniny w literaturze polskiej (Poznań 2010). Monografia Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka (Wrocław-Poznań 2018) stanowiła podstawę do uzyskania habilitacji. W zakres jego zainteresowań badawczych wchodzi m. in. motyw gór w literaturze, muzyczność literatury, muzyka w kulturze, problematyka rytuału i korespondencji sztuk oraz twórczość Stanisława Vincenza. Publikował m.in. w pismach: „Napis”, „Góry – Literatura – Kultura”, „Czas Kultury”, „Studia Polonistyczne”, „Zeszyty Artystyczne” i wielu monografiach zbiorowych. Wydał trzy tomiki poezji.

Added on:
17 October 2021; 21:14 (Justyna Gorzkowicz)
Edited on:
18 October 2021; 22:22 (Justyna Gorzkowicz)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.