Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

dr hab. Jakub Żmidziński

Fields: Nauki filologiczne, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo
OPI ID: 220947
Profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Prowadzi m.in. wykłady z głównych problemów kultury i wykłady fakultatywne. Tytuł otrzymał za rozprawę Pieniny w literaturze polskiej (Poznań 2010). Monografia Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka (Wrocław-Poznań 2018) stanowiła podstawę do uzyskania habilitacji. W zakres jego zainteresowań badawczych wchodzi m. in. motyw gór w literaturze, muzyczność literatury, muzyka w kulturze, problematyka rytuału i korespondencji sztuk oraz twórczość Stanisława Vincenza. Publikował m.in. w pismach: „Napis”, „Góry – Literatura – Kultura”, „Czas Kultury”, „Studia Polonistyczne”, „Zeszyty Artystyczne” i wielu monografiach zbiorowych. Wydał trzy tomiki poezji.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.