Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 28.05.2018
Literature studies

Od Skorbu do Stegne. 150 lat czasopiśmiennictwa kaszubskiego

Author/Editor:
ISBN:
978-83-7467-284-9

Monografia zbiorowa pod red. D. Kalinowskiego, podsumowująca 150 lat czasopiśmiennictwa kaszubskiego.. 

Monografia zbiorowa pod red. D. Kalinowskiego, podsumowująca 150 lat czasopiśmiennictwa kaszubskiego. Pokłosie konferencji, która odbyła się w grudniu 2016 roku w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.Publikacja ta poświęcona jest tematyce prasy wydawanej na Kaszubach i jej znaczeniu dla kultury kaszubskiej.

List of contents

Spis treści

Daniel Kalinowski
Wstęp    5

Daniel Kalinowski
Badania nad periodykami kaszubskimi. Przegląd osiągnięć i dezyderat   11

Stanisław Janke
"Wiarus" Hieronima Derdowskiego w latach 1886-1902   27

Roman Drzeżdżon
Fałszywi przyjaciele? O dwutygodnikach "Przyjaciel Ludu Kaszubskiego", miesięczniku "Bene e buten" oraz kalendarzu "Vjerni Naszińc"   47

Dariusz Szymikowski
"Zrzesz Kaszebsko" 1933-1939, 1945-1947 - zespół redakcyjny i oblicze społeczno-polityczne   65

Adela Kuik-Kalinowska
"Kleka". TEmatyka pisma i jego autorzy   87

Kazimierz Jaruszewski
"Zabory" i inne periodyki chojnickie   101

Krzysztof Sławski
"Kaszebe" (1957-1961). Niespełnione ambicje działaczy kaszubskich?   117

Zbigniew Walczak
Magazyn społeczno-kulturalny Wybrzeża "Litery". Miesięcznik, który miał być kaszubski   137

Andrzej Busler
Od "Biuletynu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego" do "Pomeranii" - rola i oddziaływanie w ruchu kaszubsko-pomorskim   157

Jarosław Ellwart
"Tatczezna" na fali rewolucji   177

Grzegorz Schramke
"Odroda" i "Kaszebsko Odroda". Autorzy, formy, tematy   189

Eugeniusz Pryczkowski
"Norda" - jej powstanie i funkcjonowanie w latach 1995-2000   209

Dariusz Majkowski
Biotka o wiara i kaszebizna - pelplinsczi cządnik "Zwónk kaszebsczi"   221

Łukasz Zołtkowski
Budzta spiącech - czasopismo czy ideowa misja? DZiałalność dwumiesięcznika "Naji Goche"   243

Daniel Kalinowski
Kaszubskie efemerydy prasowe. Kilka uwag i uogólnień   257

Blanche Krbechek
"Przyjocel Ledu Kaszebsczego" (Przyjaciel Ludu Kaszubskiego/Friend of the Kashubian People). Kwaltalnik w języku angielskim skierowany do osób zainteresowanych problematyką kaszubską   277

Eugeniusz Pryczkowski
Anglojęzyczne nowiny z kaszubskiego Wilna w Kanadzie   285

Milos Reznik 
Konceptualizacja regionalizmu w ruchu kaszubskim około roku 1960: Bądkowski, Bolduan i środowisko "Kaszebe"   295


Bibliografia  329

Information

Year of publication:
2017
Pages:
344
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.