Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 03.01.2019
Literature studies

Liryka i aksjologia. Rozmowy o poezji i sztuce polskiej przełomu XX i XXI wieku

ISBN:
978-83-65182-89-0

Książkowy dwugłos bielskich profesorów — Marka Bernackiego i Mirosława Dzienia — stanowi wyrazisty i ważny gest obrony humanistyki przed „aksjologiczną nikczemnością” przybierającą różnorakie maski scjentyzmu (quasi-naukowości i quasi-obiektywizmu), relatywizmu, czy też hegemonii „wolnego rynku” przekształcającego uniwersytet w korporację. [...] Zbiór studiów i szkiców połączonych tytułową formułą Liryka i aksjologia [...] zawiera swoiste wyznanie wiary w senso- i kulturotwórczą moc tekstu. Wbrew licznym (po)nowoczesnym tendencjom „nihilującym” sens, znaczenie, osobę autora, spójność tekstu autorzy tomu Liryka i aksjologia deklarują swoje przywiązanie do hermeneutycznej i fenomenologicznej tradycji.

 

„Tym co nas łączy — piszą we Wstępie — jest sokratejska powinność uważnego wsłuchiwania się w mowę tekstu, za którym, o czym jesteśmy przekonani, zawsze ukryta jest jakaś osoba. Jej wewnętrzny głos, sposób myślenia i przeżywania świata, egzystencjalna refleksja o sobie samym oraz istnieniu innych ludzi, a także poglądy na temat tego, co transcendentne (absolutne) skłaniają nas do zabrania głosu w sprawach dla nas istotnych”. Wierność tej zadeklarowanej postawie widoczna jest we wszystkich tekstach składających się na omawianą książkę.

 

 

[z recenzji wydawniczej prof. UJD dr hab. Artura Żywiołka]

List of contents

SPIS TREŚCI

Wstęp:  Potrzeba    rozmawiania    o    wartościach.    Aksjologiczny    wymiar    literatury..........5

 

Cz. I. Hermeneutyka Wartości....... 7

1.1   W   stronę hermeneutyki egzystencjalnej........9

1.2   Problematyka  aksjologiczna w dwudziestowiecznej  poezji  polskiej (Miłosz,Herbert,Krynicki, Zagajewski)........15

1.3 Czesław Miłosz: o wierze dla wątpiących ...... 25

1.4   Epifania   jako  sposób  (roz)poznania  rzeczywistości  (James  Joyce    i Czesław Miłosz) .....45

1.5 Jerzego      Nowosielskiego      eschatologiczna      diagnoza      sztuki      współczesnej ........57

 

Cz. II. Przestrzenie wartości.........67

2.1   Ryszarda   Krynickiego   podróż  w  stronę  buddyzmu  Zen,  św.  Jana  od  Krzyża i Mistrza Eckharta ...........69

2.2   Podróż   jako   metafora   drogi   życia   (o   podróżowaniu   Zbigniewa   Herberta)  ................91

2.3   Tadeusz   Różewicz wobec wartości pierwszych .............101

2.4   W     poszukiwaniu   świętości (o koncepcji poetyckiej     L.A.Moczulskiego) ..................113

2.5 Zagubiony fragment, czyli Zbigniewa Herberta potyczki z wiarą....... 127

2.6   Odkrywanie   Bożej   podszewki   świata      (o   wierszach   Wojciecha   Kudyby) .......133

2.7 O mądrości niewinnych – ,,Dzieci"Juliana Korhausera.................. 141 

2.8 Poetyckie oswajanie śmierci (o późnej poezji J.M. Rymkiewicza) ..... 147

 

Nota bibliograficzna.............. 153

Indeks osobowy................. 155

Summary.............................165

Contens............................167 
 

Information

Year of publication:
2018
Pages:
168
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.