Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 06.05.2021
Literature studies

Poetyka ekstremalna oraz inne noty o liryce i krytyce współczesnej

Author/Editor:
ISBN:
978-83-64511-71-4

Nakładem wydawnictwa Pasaże ukazała się nowa książka profesora Jerzego Madejskiego, zbierająca jego szkice o poezji współczesnej.

Poetyka ekstremalna to książka literaturoznawcy. Jest rzeczowa i stonowana, uważna w oglądzie, oszczędna w wysłowieniu. Wyszła spod pióra badacza, ale tworzące ją szkice nie godzą się na jałową samozwrotność naukowego dyskursu. Szukają rezonansu ze światem poza akademią. Akcentują egzystencjalny wymiar myślenia i pisania o literaturze. Pokazują, że istniejemy w czytaniu, w ruchu lektury. Przypominają, że źródłowym żywiołem ludzkiego świata jest interpretacja.

Jerzy Madejski chętnie operuje na wymownych przykładach. W ten sposób oświetla nieuchwytną całość – proteuszową, wewnętrznie zdynamizowaną, na różne sposoby otwartą. Celnie dobrane egzemplum jest dla niego miarodajną próbką, a jednocześnie rodzajem pryzmatu, który wzięte na warsztat zagadnienie pozwala precyzyjnie rozszczepić na problemowe pasma i nie zatrzeć przy tym niuansów.

W takim rozszczepieniu wiązki tekstu otwiera się perspektywa dla myśli zestrojonej z ruchem pióra, a rzeczowy ogląd odsłania swoje krytyczne ostrze – staje się formą rozumiejącej lektury, formą pogłębionego rozumienia. I również tym jest Poetyka ekstremalna.

                                                                Paweł Próchniak

Information

Year of publication:
2021
Pages:
300
Added on:
6 May 2021; 12:04 (Agnieszka Szczaus)
Edited on:
6 May 2021; 12:04 (Agnieszka Szczaus)

See also

02.08.2018
Literature studies

Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989

Author/Editor: Justyna Błażejowska

Wydane wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej

05.06.2020
Literature studies

500-lecie demokracji. Historia i perspektywy

Author/Editor: Krystyna Krawiec-Złotkowska

Tom zawiera referaty przedstawione na sympozjum naukowym pt. 500-lecie reformacji. Wielość perspektyw, które odbyło się 7 grudnia 2017 roku w Słupsku, w Zamku Książąt Pomorskich.

25.10.2020
Literature studies

WACŁAW BOROWY - PO LATACH

Author/Editor: Tomasz Piotr Chachulski, Jerzy Snopek

Publikacja dotycząca jednego z najważniejszych polskich historyków literatury i krytyków literackich.    

03.01.2019
Literature studies

Liryka i aksjologia. Rozmowy o poezji i sztuce polskiej przełomu XX i XXI wieku

Author/Editor: Marek Bernacki, Mirosław Włodzimierz Dzień

Książkowy dwugłos bielskich profesorów — Marka Bernackiego i Mirosława Dzienia — stanowi wyrazisty i ważny gest obrony humanistyki przed „aksjologiczną nikczemnością” przybierającą różnorakie maski scjentyzmu (quasi-naukowości i quasi-obiektywizmu), relatywizmu, czy też hegemonii „wolnego rynku” przekształcającego uniwersytet w korporację. [...] Zbiór studiów i szkiców połączonych tytułową formułą Liryka i aksjologia [...] zawiera swoiste wyznanie wiary w senso- i kulturotwórczą moc tekstu. Wbrew licznym (po)nowoczesnym tendencjom „nihilującym” sens, znaczenie, osobę autora, spójność tekstu autorzy tomu Liryka i aksjologia deklarują swoje przywiązanie do hermeneutycznej i fenomenologicznej tradycji.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.