Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 14.05.2019
Linguistics

Język poezji Leopolda Staffa

ISBN:
978-83-7972-250-1

Studium językowo-stylistyczne poświęcone poezji Leopolda Staffa.

Odbiorca otrzymuje wnikliwe studium językowo-stylistyczne. Zamieszczone w nim teksty, mimo ścisłego aparatu naukowego, są klarowne w swoim przekazie, napisane bardzo dobrą polszczyzną, mogą być interesującą lekturą również dla niespecjalistów.

Autorka nie ogranicza badań do śledzenia tropów stylistycznych i zasobu faktów językowych w utworach poety, ale poszerza je znacznie o analizy wersyfikacyjne, a przede wszystkim o wielostronne rozważania interpretacyjne, w tym odnoszące się do relacji: osobowość pisarza – otaczający świat – powstały utwór literacki, jego treść i forma oraz usytuowanie w nurtach artystycznych.

(z rec. Kwiryny Handke)

List of contents

Uwagi wstępne

  

I. Barwy

1. „Czym byś był, świecie, bez barw i światła” Hymnie do barw

2. Obrazy poetyckie z komponentem barwy złotej

3. Stratyfikacja słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach

4. Strukturalno-semantyczna analiza słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej

5. Pole błękitu

6. Właściwości semantyczno-stylistyczne barwy białej w tryptyku Zimowe, białe sny na tle polszczyzny XX wieku

 

II. Ścieżki polne

1. Porównania

2. Słownictwo osobliwe

 

III. Ptaki

1. Językowo-kulturowa kreacja skowronka w Pieśni o skowronku

2. Językowo-stylistyczne sposoby opisu ptaków

 

IV. Morze

1. Morze w marzeniach sennych bohatera lirycznego w wierszu Wyspa – rozważania językoznawcyBibliografia

Rozwinięcie skrótów

Nota bibliograficzna

Summary

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.