Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 14.05.2019
Языкознание

Język poezji Leopolda Staffa

Автор/Редактор:
ISBN:
978-83-7972-250-1

Studium językowo-stylistyczne poświęcone poezji Leopolda Staffa.

Odbiorca otrzymuje wnikliwe studium językowo-stylistyczne. Zamieszczone w nim teksty, mimo ścisłego aparatu naukowego, są klarowne w swoim przekazie, napisane bardzo dobrą polszczyzną, mogą być interesującą lekturą również dla niespecjalistów.

Autorka nie ogranicza badań do śledzenia tropów stylistycznych i zasobu faktów językowych w utworach poety, ale poszerza je znacznie o analizy wersyfikacyjne, a przede wszystkim o wielostronne rozważania interpretacyjne, w tym odnoszące się do relacji: osobowość pisarza – otaczający świat – powstały utwór literacki, jego treść i forma oraz usytuowanie w nurtach artystycznych.

(z rec. Kwiryny Handke)

Содержание

Uwagi wstępne

  

I. Barwy

1. „Czym byś był, świecie, bez barw i światła” Hymnie do barw

2. Obrazy poetyckie z komponentem barwy złotej

3. Stratyfikacja słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach

4. Strukturalno-semantyczna analiza słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej

5. Pole błękitu

6. Właściwości semantyczno-stylistyczne barwy białej w tryptyku Zimowe, białe sny na tle polszczyzny XX wieku

 

II. Ścieżki polne

1. Porównania

2. Słownictwo osobliwe

 

III. Ptaki

1. Językowo-kulturowa kreacja skowronka w Pieśni o skowronku

2. Językowo-stylistyczne sposoby opisu ptaków

 

IV. Morze

1. Morze w marzeniach sennych bohatera lirycznego w wierszu Wyspa – rozważania językoznawcyBibliografia

Rozwinięcie skrótów

Nota bibliograficzna

Summary

Информация

Начало событияГод публикации:
2018
Страниц:
197
Дата размещения:
14 мая 2019; 22:03 (Agnieszka Szczaus)
Дата правки:
14 мая 2019; 22:05 (Agnieszka Szczaus)

Смотреть также

21.02.2021
Литературоведение

Twórczość Wiesława Kazaneckiego oraz laureatów nagrody literackiej jego imienia

Автор/Редактор: Marek Kochanowski, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska

Książka stanowi czwartą publikację z serii „Biała Seria. Podlaski Regionalizm Literacki” i została poświęcona twórczości patrona oraz laureatów Nagrody Literackiej Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Znalazły się w niej artykuły badaczy wywodzących się z białostockiej polonistyki, jak też reprezentantów ośrodków akademickich z Krakowa, Poznania i Katowic. 

06.05.2021
Языкознание

Frazeologiczne innowacje uzupełniające współczesnej polszczyzny. Studia

Автор/Редактор: Jolanta Ignatowicz-Skowrońska

Opisane w książce zjawiska przekonują, że zasób frazeologiczny polszczyzny podlega dziś licznym przeobrażeniom.

27.05.2020
Языкознание

Leksykalno-stylistyczne zjawiska w Trylogii i Krzyżakach Henryka Sienkiewicza

Автор/Редактор: Leonarda Mariak

Tom studiów został poświęcony językowi Trylogii i Krzyżaków, czyli najważniejszym powieściom historycznym w dorobku pisarskim Sienkie­wicza.

01.10.2020
Литературоведение

Poezja o młodopolskim rodowodzie (Kasprowicz, Miciński, Staff, Leśmian)

Автор/Редактор:

Prezentowana antologia z komentarzami, autorstwa Grzegorza Iglińskiego, powstała co prawda z myślą o przedmiotach realizowanych na studiach licencjackich filologii polskiej: literatura Młodej Polski, analiza i interpretacja dzieła literackiego, filozoficzne konteksty literatury, ale może służyć pomocą wszystkim zainteresowanym poezją lub zmagającym się z mitem jej elitarności, a szczególnie z jej językową innością. W osobnych rozdziałach zamieszczono wybrane wiersze czterech poetów — Jana Kasprowicza, Tadeusza Micińskiego, Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana — tradycyjnie kojarzonych z młodopolską epoką, chociaż podążających własną indywidualną drogą i wyłamujących się z rozpowszechnionej wtedy konwencji symbolicznej. Wyznaczają oni najciekawsze i najoryginalniejsze zjawiska w poezji polskiej wkraczającej w XX wiek, jak ekspresjonizm, nadrealizm, poezja codzienności albo groteska.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах