Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 22.06.2020
Литературоведение

Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania

Автор/Редактор:

W Wydawnictwie Naukowym ATH w Bielsku-Białej ukazała się praca zbiorowa Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania pod red. naukową Marka Bernackiego. Książka, przygotowana we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Twórczością Czesława Miłosza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powstała w ramach zespołowego zadania badawczego realizowanego w latach 2019-2020 na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH w dyscyplinie naukowej literaturoznawstwo.

W tomie znalazły się teksty dwudziestu czterech autorów, w tym znanych miłoszologów takich, jak: Krzysztof Czyżewski, Andrzej Franaszek, Zofia Zarębianka, Zbigniew Kaźmierczyk, Agnieszka Kosińska, Dorota Sieroń reprezentujących ośrodki uniwersyteckie w całym kraju. Warto odnotować, że dwa teksty napisane zostały w języku angielskim przez hinduskich badaczy twórczości autora Traktatu moralnego. W recenzji wydawniczej prof. dr hab. Joanna Zach, Przewodnicząca Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza UJ napisała:

"Dla badaczy i czytelników Czesława Miłosza tytuł tej publikacji brzmi intrygująco. Nie bez powodu redaktor naukowy tomu […] powtórzył go we wstępie ze znakiem zapytania: Peryferie Miłosza? […]. Równie istotne jest jednak to, że centrum i peryferie to rzeczywistości ruchome, wzajemnie zapośredniczone, zmieniające się w czasie. Zmieniające się siłą rzeczy w rytm procesów zachodzących w kulturze, ale także dzięki zmianom optyki, przesunięciom w obrębie episteme. I wreszcie: w przypadku Czesława Miłosza zagadnienie peryferyjności zyskuje nowy wymiar; peryferia – geograficzne, kulturowe – to obszary w jego twórczości uprzywilejowane, miejsca, w których odradza się albo po prostu trwa to, co źródłowe, co podtrzymuje daną cywilizację w istnieniu".

Książka jest dostępna w sprzedaży w Wydawnictwie Naukowym ATH (e-mail: wydawnictwa@ath.bielsko.pl) - liczba egzemplarzy ograniczona ze względu na niski nakład książki.

Spis treści oraz Wstęp dostępne są w załącznikach.

Содержание

Wstęp

Marek Bernacki: Peryferie Miłosza?

I. Centrum i peryferie – nieznane (i mniej znane) konteksty twórczości Czesława Miłosza

Krzysztof Czyżewski: „chłopiec w szczelinie istnienia, co zobaczył?” Peryferyjna tajemnica Czesława Miłosza”

Zbigniew Kaźmierczyk: Rodzinna Europa jako peryferie Czesława Miłosza

Zofia Zarębianka: Katastrofizm metafizyczny w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza

Katarzyna Bałdyga: Estetyka świętego Tomasza z Akwinu w twórczości Czesława Miłosza

Krzysztof Brenskott: Gnostycyzm Jonasa, kabała Scholema, zen Suzukiego? O lekturach Czesława Miłosza z perspektywy (naj)nowszych badań

Kamil K. Pilichiewicz: „W olśnieniu, widzeniu, na obcy spójrz świat”. W entourage'u Miłoszowych światów

George Sebastian: Parables of Past: The Political Chronotopes in Czeslaw Milosz’s Poems

Neethu Tessa: Of memory and modernity: Cultural Identity in the writings of Czeslaw Milosz’s

Krzysztof Babicki: „Możliwie bezstronny (?)” Czesław Miłosz jako historyk literatury

II. Interpretacje utworów Czesława Miłosza - glosy

Anna Szóstak: Szata i nagość jako składniki poetyckiej wizji świata w późnej poezji Czesława Miłosza

Stanisław Ciupka: Reminiscencje „Wojny peloponeskiej” w poezji Czesława Miłosza

Michał Nawrocki: Czesław Miłosz, autor „Kubusia Puchatka"

Idalia Cierniak-Nielub: Wyrosły z krainy nad Niewiażą, wrośnięty w Dolinę Issy: Czesław Miłosz w postaci Tomasza

III. Czesław Miłosz w spotkaniu z innymi

Andrzej Franaszek: O przyjaźni Czesława Miłosza z Józefem Czapskim

Agnieszka Kosińska: Abyssus pod stopami a tulipany. Miłosz - Czapski

Dorota Siwor: „Poistnieć chwilę wspólnie”. O korespondencji Czesława Miłosza i Jana Błońskiego

Dorota Sieroń-Galusek: Prawda jako wartość międzyludzka – budująca rozmowa Czesława Miłosza z Thomasem Mertonem

Jakub Rawski: Tadeusz Borowski w twórczości Czesława Miłosza

Agnieszka Mocyk: Portret podwójny. Czesław Miłosz jako czytelnik Świrszczyńskiej

IV. Recepcja Miłosza – nowe rozpoznania

Aleksandra Wilkus-Wyrwa: Droga na północ. O oczywistych i nieoczywistych związkach Czesława Miłosza z Norwegią

Katarzyna Wojan: Miłosz w Finlandii

Renata Buchtová: Powroty Czesława Miłosza do Pragi i Ołomuńca

Anna Foltyniak: Festiwal Miłosza – nowe rozpoznania

Paulina Żmijowska: Poszukiwania Miłosza w nowych mediach – perspektywa pogranicza

SUMMARY

INDEKS OSOBOWY

INDEKS DZIEŁ I WYPOWIEDZI CZESŁAWA MIŁOSZA

CONTENTS

Информация

Дата размещенияСкачать:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах