Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 13.08.2019
Литературоведение

Sława z dowcipu sama wiecznie stoi...Prace ofiarowane Pani Profesor Alinie Nowickiej-Jeżowej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej

Издательство:
ISBN:
9788380616066

Tom prac ofiarowanych Pani Profesor Alinie Nowickiej-Jeżowej z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy naukowej. Studia poświęcone są przede wszystkim głównemu obszarowi zainteresowań badawczych Profesor - literaturze dawnej. 
 

Tom studiów przynosi nowe odczytania utworów m.in. Jana Kochanowskiego, Wacława Potockiego, Jana Andrzeja Morsztyna czy Franciszka Dionizego Kniaźnina, a także analizy i interpretacje różnych tekstów kultury, reprezentujących wiele rodzajów piśmiennictwa, takich jak biografie świętych, żywoty, listy. W tomie znajdują się również rozprawy poświęcone zagadnieniom ogólnym - dotyczącym baroku jako epoki czy kategorii wolności w epoce staropolskiej.  

Содержание

Tabula gratulatoria . 13 
Profesoressa . 17 
Bibliografia prac Profesor Aliny Nowickiej-Jeżowej za lata 1969-2018 . 27 

Humanitas et litterae saeculi decimi sexti 

Justyna Dąbkowska-Kujko 
Lingua Erazma z Rotterdamu a diatryba . 57 
Maciej Abramowicz 
Język – poezja – naród. La Deffence et illustration de la langue françoyse Joachima Du Bellay . 69 
Barbara Niebelska-Rajca 
Appassionata, virtuosa, petrarkistka, kurtyzana (?) Gaspara Stampa w legendzie 
i w krytyce literackiej . 79 
Luigi Marinelli 
Kochanowski i kwestia sonetu. Międzykulturowość polskiego renesansu . 91 
Elwira Buszewicz 
Jan Kochanowski i Pani Melancholia. Dwa gesty retoryczne i ich kulturowe konteksty . 109 
Jerzy Axer 
„Osobny charakter” błazna. Interpretacja listu Jana Kochanowskiego do Jana Zamoyskiego poprzedzającego w pierwodruku Odprawę posłów greckich . 121 
Jacek Sokolski 
Nagrobek kotowi Jana Kochanowskiego i jego źródło . 133 
Radosław Pawelec 
O tym, czego nie zna i co zna sława z dowcipu . 145 

Hortulus humani et divini amoris 

Maciej Włodarski 
Królowe listy piszą… . 159 
Maria Wichowa 
Klauzule różańcowe Dominika z Prus . 167 
Roman Mazurkiewicz 
„Pełne tajemnic dary, bo w nich Bóg, Król i mary…” Złoto, kadzidło i mirra w dawnej egzegezie chrześcijańskiej (rekonesans) . 185 
Piotr Urbański 
Filipowa laetitia czy fatuitas? O dwóch łacińskich biografiach św. Filipa Neriego . 201 
Anna Nowicka-Struska 
Opowieści szeptane. O bliskości kobiet na podstawie żywotopisarstwa lubelskich karmelitanek bosych . 213 
Agnieszka Czechowicz 
Z onej najczystszej ukazał się Zorze Matka Boska w pieśniach Wacława Potockiego . 231 
Dariusz Chemperek 
Pokuta w kwartanie Jana Andrzeja Morsztyna – spowiedź kalwinisty . 245 
Krystyna Wierzbicka-Trwoga 
„Oddając lutnią”. O cechach kompozycji cyklicznej Lutni Jana Andrzeja . 259 
Mirosława Hanusiewicz-Lavallee 
Elegia lakrymalna Jana Andrzeja Morsztyna . 271 
Rolf Fieguth 
Żarty żałobne w „trenach” rokokowych i w cyklu orfeuszowskim Franciszka Dionizego Kniaźnina . 281 

Dialogi litterarum – res publica – ars 

Marek Prejs 
Barok – dialog postaw czy kultur? . 295 
Spis treści 9 
Wacław Walecki 
O roku ów! Obraz ruchu wydawniczego sprzed czterystu laty (1618) według Elektronicznej Bazy Bibliografii Estreichera (EBBE) i dalsze perspektywy badań . 307 
Wiesław Pawlak 
Jeszcze o polonikach w humanistycznej epistolografii XVI-XVII wieku . 315 
Giovanna Brogi 
Między dwoma światami. Demjan Nalewajko – ostrogski poeta i pisarz . 329 
Barbara Milewska-Waźbińska 
Priscorum cura vatum. Z twórczości poetyckiej Andrzeja Kanona SJ (1613-1685) . 341 
Marta Wojtkowska-Maksymik 
Reminiscencje z Ludovica Ariosta i Jacopa Sannazara w Bohatyrze strasznym… i Suplemencie Bohatyra strasznego…Krzysztofa Piekarskiego . 351 
Paulina Buchwald-Pelcowa 
Kilka epizodów z dziejów edytorstwa poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w XVIII wieku . 363 
Joanna Krauze-Karpińska 
O pewnej bibliograficznej pomyłce. (Nocne lektury Bibliografii polskiej Karola Estreichera) . 369 
Anna Grześkowiak-Krwawicz 
Wolność szlachcica – wolność obywatela – wolność człowieka. Czym była, a czym nie była „królowa wolność”? . 385 
Marcin Cieński 
Perswazja i aksjologia w O uszczęśliwieniu własnej ojczyzny Stanisława Konarskiego . 395 
Piotr Borek 
Ukraina Michała Czajkowskiego (prolegomena) . 405 
Aleksandra Jakóbczyk-Gola 
Humanizm w muzeum . 417 
Michał Masłowski 
Pomnik Mickiewicza w Warszawie . 429 

Информация

Страниц:
466
Дата размещения:
13 августа 2019; 20:40 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
13 августа 2019; 20:40 (Sylwia Pikula)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах