Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 13.08.2019
Литературоведение

Sława z dowcipu sama wiecznie stoi...Prace ofiarowane Pani Profesor Alinie Nowickiej-Jeżowej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej

Издательство:
ISBN:
9788380616066

Tom prac ofiarowanych Pani Profesor Alinie Nowickiej-Jeżowej z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy naukowej. Studia poświęcone są przede wszystkim głównemu obszarowi zainteresowań badawczych Profesor - literaturze dawnej. 
 

Tom studiów przynosi nowe odczytania utworów m.in. Jana Kochanowskiego, Wacława Potockiego, Jana Andrzeja Morsztyna czy Franciszka Dionizego Kniaźnina, a także analizy i interpretacje różnych tekstów kultury, reprezentujących wiele rodzajów piśmiennictwa, takich jak biografie świętych, żywoty, listy. W tomie znajdują się również rozprawy poświęcone zagadnieniom ogólnym - dotyczącym baroku jako epoki czy kategorii wolności w epoce staropolskiej.  

Содержание

Tabula gratulatoria . 13 
Profesoressa . 17 
Bibliografia prac Profesor Aliny Nowickiej-Jeżowej za lata 1969-2018 . 27 

Humanitas et litterae saeculi decimi sexti 

Justyna Dąbkowska-Kujko 
Lingua Erazma z Rotterdamu a diatryba . 57 
Maciej Abramowicz 
Język – poezja – naród. La Deffence et illustration de la langue françoyse Joachima Du Bellay . 69 
Barbara Niebelska-Rajca 
Appassionata, virtuosa, petrarkistka, kurtyzana (?) Gaspara Stampa w legendzie 
i w krytyce literackiej . 79 
Luigi Marinelli 
Kochanowski i kwestia sonetu. Międzykulturowość polskiego renesansu . 91 
Elwira Buszewicz 
Jan Kochanowski i Pani Melancholia. Dwa gesty retoryczne i ich kulturowe konteksty . 109 
Jerzy Axer 
„Osobny charakter” błazna. Interpretacja listu Jana Kochanowskiego do Jana Zamoyskiego poprzedzającego w pierwodruku Odprawę posłów greckich . 121 
Jacek Sokolski 
Nagrobek kotowi Jana Kochanowskiego i jego źródło . 133 
Radosław Pawelec 
O tym, czego nie zna i co zna sława z dowcipu . 145 

Hortulus humani et divini amoris 

Maciej Włodarski 
Królowe listy piszą… . 159 
Maria Wichowa 
Klauzule różańcowe Dominika z Prus . 167 
Roman Mazurkiewicz 
„Pełne tajemnic dary, bo w nich Bóg, Król i mary…” Złoto, kadzidło i mirra w dawnej egzegezie chrześcijańskiej (rekonesans) . 185 
Piotr Urbański 
Filipowa laetitia czy fatuitas? O dwóch łacińskich biografiach św. Filipa Neriego . 201 
Anna Nowicka-Struska 
Opowieści szeptane. O bliskości kobiet na podstawie żywotopisarstwa lubelskich karmelitanek bosych . 213 
Agnieszka Czechowicz 
Z onej najczystszej ukazał się Zorze Matka Boska w pieśniach Wacława Potockiego . 231 
Dariusz Chemperek 
Pokuta w kwartanie Jana Andrzeja Morsztyna – spowiedź kalwinisty . 245 
Krystyna Wierzbicka-Trwoga 
„Oddając lutnią”. O cechach kompozycji cyklicznej Lutni Jana Andrzeja . 259 
Mirosława Hanusiewicz-Lavallee 
Elegia lakrymalna Jana Andrzeja Morsztyna . 271 
Rolf Fieguth 
Żarty żałobne w „trenach” rokokowych i w cyklu orfeuszowskim Franciszka Dionizego Kniaźnina . 281 

Dialogi litterarum – res publica – ars 

Marek Prejs 
Barok – dialog postaw czy kultur? . 295 
Spis treści 9 
Wacław Walecki 
O roku ów! Obraz ruchu wydawniczego sprzed czterystu laty (1618) według Elektronicznej Bazy Bibliografii Estreichera (EBBE) i dalsze perspektywy badań . 307 
Wiesław Pawlak 
Jeszcze o polonikach w humanistycznej epistolografii XVI-XVII wieku . 315 
Giovanna Brogi 
Między dwoma światami. Demjan Nalewajko – ostrogski poeta i pisarz . 329 
Barbara Milewska-Waźbińska 
Priscorum cura vatum. Z twórczości poetyckiej Andrzeja Kanona SJ (1613-1685) . 341 
Marta Wojtkowska-Maksymik 
Reminiscencje z Ludovica Ariosta i Jacopa Sannazara w Bohatyrze strasznym… i Suplemencie Bohatyra strasznego…Krzysztofa Piekarskiego . 351 
Paulina Buchwald-Pelcowa 
Kilka epizodów z dziejów edytorstwa poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w XVIII wieku . 363 
Joanna Krauze-Karpińska 
O pewnej bibliograficznej pomyłce. (Nocne lektury Bibliografii polskiej Karola Estreichera) . 369 
Anna Grześkowiak-Krwawicz 
Wolność szlachcica – wolność obywatela – wolność człowieka. Czym była, a czym nie była „królowa wolność”? . 385 
Marcin Cieński 
Perswazja i aksjologia w O uszczęśliwieniu własnej ojczyzny Stanisława Konarskiego . 395 
Piotr Borek 
Ukraina Michała Czajkowskiego (prolegomena) . 405 
Aleksandra Jakóbczyk-Gola 
Humanizm w muzeum . 417 
Michał Masłowski 
Pomnik Mickiewicza w Warszawie . 429 

Информация

Страниц:
466

Смотреть также

21.04.2018
Литературоведение

Biblia w dramacie

Автор/Редактор: Edward Jakiel

Na początku kwietnia ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego czwarta już księga pokonferencyjna na temat obecności Biblii w polskiej literaturze.

15.05.2018
литература

"Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła". Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744-1759

Автор/Редактор: Iwona Maciejewska, Katarzyna Zawilska

Publikacja zawiera 154 listy drugiej żony H. F. Radziwiłła, reprezentanta jednego z najznamienitszych rodów I Rzeczypospolitej.

21.05.2018
Языкознание

Wariantywność współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia

Автор/Редактор: Marek Ruszkowski

Wariantywność obejmuje prawie wszystkie obszary działalności językowej człowieka. Pewnym wyjątkiem są nazwy własne, których kanoniczną postać rejestrują wykazy urzędowe, dokumenty, spisy itp., choć i tu zdarzają się wyjątki. Nie sposób więc ogarnąć całości zagadnienia, stąd próba opisu tych form wariantywnych, które nie doczekały się analiz językoznawczych lub były badane marginalnie.

24.05.2018
Литературоведение

Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowości

Автор/Редактор: Daniel Kalinowski

Proponowana praca monograficzna dotyczy aktów artystycznych literatury polskiej, w swej wielowymiarowości i wieloideowości pełnych treści wiążących się z duchowością i postduchowością.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах