Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 06.09.2021
Подача завок до: 15.11.2021

„NORWID/ZA-PATRZENIA” – konkurs na filmowe ilustracje utworów Cypriana Norwida

Учреждения:

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie na stworzenie filmu – oprawy wizualnej wybranych utworów poety. Konkurs jest związany z okazji 200. rocznicy urodzin poety.

Na potrzeby konkursu wybranych zostało 11 utworów Cypriana Norwida, odwołujących się do ponadczasowych wartości, takich jak prawda, piękno, miłość, ojczyzna, czy nadzieja:

Italiam! Italiam!
Nad jeziorem
Ciemność
Do piszących (
fragment)
Pielgrzym, Kółko
Czułość
Do zeszłej
W Weronie
Królestwo 
oraz 
fragmenty poematu Promethidion

Wiersze zostały udostępnione uczestnikom konkursu w formie plików dźwiękowych zawierających zapis recytacji utworów przez Andrzeja Mastalerza. Pliki audio powinny zostać wykorzystane jako ścieżka dźwiękowa filmów konkursowych. Dodatkowo mogą być również ilustrowane muzyką.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno amatorzy – pasjonaci różnorodnych technik filmowych, jak również osoby, grupy artystyczne czy kolektywy zawodowo związane z twórczością multimedialną, bez żadnych ograniczeń wiekowych.

Laureaci otrzymają nagrody finansowe w wysokości 10 tys. zł, 7 tys. zł i 5 tys. zł. Zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej, platformie Youtube oraz w mediach społecznościowych Narodowego Centrum Kultury.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie do 15 listopada 2021 roku niepublicznego linku z udostępnioną pracą konkursową na adres e-mail: norwid@nck.pl.

Wraz z udostępnionym materiałem wideo w zgłoszeniu powinny się też znaleźć:

  • informacje o autorze/autorach pracy konkursowej (imię, nazwisko, wiek, nr telefonu, adres mailowy);
  • tytuł wybranego utworu;
  • merytoryczny opis pracy konkursowej, nieprzekraczający 1800 znaków ze spacjami.

Długość pracy konkursowej (filmu) powinna współgrać z długością wybranego nagrania lektorskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac konkursowych, przekraczających o 60 sekund czas nagrania dźwiękowego wybranego utworu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 grudnia 2021 roku.

Информация

Дата размещения:
6 сентября 2021; 22:48 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
6 сентября 2021; 22:49 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

28.06.2021

Konkurs „Klasyka Żywa” (VII edycja)

Celem Konkursu „Klasyka Żywa” jest wzmocnienie zainteresowania współczesnych twórców polskiego teatru dawną literaturą posiadającą potencjał sceniczny i mogącą stać się przedmiotem twórczej reinterpretacji i dialogu z dzisiejszymi odbiorcami. W obecnej edycji w związku z dwusetną rocznicą urodzin Cypriana Norwida zostanie przyznana nagroda specjalna w wysokości 10 000 zł za najciekawsze wystawienie utworu poety. 

26.02.2018

Dyplomy dla Warszawy

Konkurs „Dyplomy dla Warszawy“ ma na celu wspieranie zainteresowania młodych uczonych i środowiska akademickiego współczesnym rozwojem stolicy. Nagrody przyznawane są autorom najlepszych rozpraw doktorskich i prac magisterskich z zakresu wszelkich specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju miasta. 

31.07.2018

Konkurs „P jak polski” 2018

Fundacja PRO.PL zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z miejscowości województwa lubelskiego liczących do 20 tys. mieszkańców do udziału w konkursie P jak polski. Konkurs, stanowiący część projektu To nasz język II, polega na przygotowaniu w dowolnie wybranej formie prac dotyczących zróżnicowania polszczyzny.

30.09.2021

Konkurs „Projekt: Norwid”

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie zaprasza uczniów z polskich szkół działających poza granicami kraju do udziału w konkursie na projekt graficzny koszulki promujący osobę lub twórczość Cypriana Norwida.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах