Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 19.09.2021
Подача завок до: 31.08.2022

Pokolenie Solidarności

Учреждения:

Dla uczczenia 41. rocznicy powołania NSZZ „Solidarność” i w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Instytut Literatury organizuje konkurs literacki Pokolenie Solidarności. Zgłoszenia przyjmowane będą w trzech kategoriach – opowiadanie, powieść i non-fiction – od 1 lipca 2021 roku. Łączna pula nagród w konkursie wynosi minimum 200 000 PLN. Partnerem konkursu jest Instytut Dziedzictwa Solidarności.

Prace nadsyłane na konkurs powinny być inspirowane historią, działalnością i spuścizną Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Do udziału w konkursie – poza kategoriami specjalnego przeznaczenia, dedykowanymi działaczom „Solidarności” – upoważniona jest każda pełnoletnia osoba, która w wyznaczonym czasie dokona poprawnego zgłoszenia za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres solidarnosc@instytutliteratury.eu:

  • w kategorii OPOWIADANIE – do 30 września 2021 roku; pula nagród – 50 000 PLN
  • w kategorii POWIEŚĆ – do 31 sierpnia 2022 roku; pula nagród – 100 000 PLN
  • w kategorii NON-FICTION – pierwszy nabór do 30 września 2021, drugi nabór do 31 sierpnia 2022; pula nagród – 50 000 PLN

W kategorii non-fiction wyszczególnione zostały następujące podkategorie:

  • DZIENNIKI – przeznaczona dla działaczy Solidarności posiadających zapiski z czasów prowadzenia działalności związkowej lub innych osób należących do szeroko rozumianej opozycji lat 70. i 80.
  • WSPOMNIENIA – przeznaczona dla działaczy Solidarności (i szeroko rozumianej opozycji), a dotycząca wspomnień/pamiętników z okresu działalności związkowej (opozycyjnej) spisywanych z dzisiejszej perspektywy
  • REPORTAŻ – przeznaczona dla wszystkich chętnych, którzy napiszą reportaż historyczny dotyczący opozycji demokratycznej w PRL
  • BIOGRAFIA – przeznaczona dla wszystkich chętnych, którzy napiszą barwną sylwetkę działaczki/działacza związkowego lub opozycji demokratycznej. 

W temacie wiadomości należy wpisać „Zgłoszenie na konkurs – KATEGORIA” oraz  imię i nazwisko. W miejsce słowa „KATEGORIA” należy podać nazwę kategorii konkursowej, do której zgłaszany jest udział: OPOWIADANIE, POWIEŚĆ lub NON-FICTION. W przypadku zgłoszenia w kategorii non-fiction, w treści maila należy podać nazwę podkategorii.

W treści maila należy zamieścić imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania), a także następującą formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Literatury w celu udziału w konkursie literackim Pokolenie Solidarności, w tym na ewentualną publikację mojego nazwiska jako laureata ww. konkursu”.

Pracę konkursową w formacie .odt, .rtf, .doc lub .docx należy dodać do maila jako załącznik. W nazwie pliku powinny znajdować się  nazwisko oraz tytuł pracy (w formacie: Nazwisko Imię, Tytuł)

W kategorii opowiadanie górna granica tekstu to 90 tys. znaków ze spacjami, a w kategorii powieść przyjmowane będą teksty, których minimalna objętość to 180 tys. znaków ze spacjami. W kategorii non-fiction nie ma takich ograniczeń.

Информация

Дата размещения:
19 сентября 2021; 19:19 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
19 сентября 2021; 19:19 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах