Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до: 30.09.2016
Дата размещения: 05.09.2016

Humanistyka dzisiaj (film i nowe media, literatura, teatr, sztuka krytyczna)

Город:
Kielce
Форма:
заочное
Вид предложения:
послевузовское обучение

Instytut Filologii Polskiej zaprasza do podjęcia studiów podyplomowych: Humanistyka dzisiaj ( film i nowe media, literatura, teatr oraz sztuka krytyczna). Studia rozpoczną się w październiku 2016 roku i trwać będą dwa semestry (140 godz.). Ich program skonstruowany został z myślą  o przekazaniu słuchaczowi najnowszej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych. Pozwoli mu ona głębiej zrozumieć zjawiska współczesnej kultury oraz stworzy podstawy do wnikliwszej analizy i interpretacji różnorodnych tekstów (filmu, najnowszej literatury polskiej i światowej, form teatralnych, popkulturowych oraz kontrowersyjnych propozycji sztuki krytycznej). Studia mają formułę dokształcającą. Przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać i świadomie uczestniczyć w kulturze oraz dla tych, którym wiedza o najnowszych zjawiskach rozwijającej się humanistyki jest niezbędna zawodowo, czyli nauczycielom pracującym w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i innych jednostkach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży oraz pracownikom instytucji kultury. Adres logowania: https://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-podyplomowa

Dyżury komisji rekrutacyjnej: 14. 09. 2016, godz. 14-16; 22.09. 2016, godz. 14.00-16, Kielce ul. Świętokrzyska 15, budynek G, p. 421C

Wymagania:

  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE
  • Tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia)
  • Inne:
    Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich po kierunkach humanistycznych.

Kierownik studiów: dr hab. prof. UJK Anna Kurska

Информация

Стоимость обучения:
950 zł za semestr
Продолжительность обучения:
2 semestry
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах