Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 10.12.2019 g.13:15 - 10.12.2019
Дата размещения: 01.12.2019

ANTONI LIBERA. MOJE POTYCZKI Z GOMBROWICZEM – PRELEKCJE MISTRZÓW

Начало событияВид события:
Встреча
Местность:
Białystok
Организаторы:

Zapraszamy na spotkanie z Antonim Liberą - Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku - Aula, 10 grudnia 2019 r., godz. 13.15, Plac NZS-u 1, wstęp wolny.

Antoni Libera (ur. 1949), pisarz, tłumacz, reżyser, znawca twórczości Samuela Becketta. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzował się w Polskiej Akademii Nauk. Przełożył i wydał wszystkie dzieła dramatyczne Becketta, część jego utworów prozą oraz eseje i wiersze. Sztukami Becketta zajmuje się również jako reżyser, wystawiając je w Polsce i za granicą. Dotychczas zrealizował blisko trzydzieści spektakli. W jego inscenizacjach występowało wielu wybitnych aktorów m.in.: Maja Komorowska, Tadeusz Łomnicki, Zbigniew Zapasiewicz, Adam Ferency, Zbigniew Zamachowski, Andrzej Seweryn, a z brytyjskich: Barry McGovern i David Warrilow.

Tłumaczył również tragedie Sofoklesa (m.in. „Antygonę” i „Króla Edypa”), dokonał nowego przekładu „Makbeta” Szekspira i „Fedry” Racine’a oraz kanonu poezji Friedricha Hölderlina i wierszy Konstandinosa Kawafisa. Przekłada też libretta operowe (m.in. „Śmierć w Wenecji” Benjamina Brittena, „Czarną maskę” i „Króla Ubu” Krzysztofa Pendereckiego oraz „Music Programme” Roxany Panufnik).

W 1990, na zamówienie londyńskiego Royal Court Theatre, napisał jednoaktówkę Eastern Promises, która została na tej scenie wystawiona i opublikowana w tomie „The May Days Dialogues” (Methuen, 1990), a w kraju w „Dialogu” (tytuł wersji pol. „Czy Europa musi zginąć?”).

W 1998 jego pierwsza powieść, „Madame”, wygrała konkurs ogłoszony przez Wydawnictwo Znak, po czym stała się jednym z większych bestsellerów ostatniej dekady. W ciągu 12 lat przekroczyła łączny nakład 100 tysięcy egzemplarzy i przełożona została na 20 języków. W 1999 była nominowana do nagrody Nike i wyróżniona została Nagrodą im. Anrzeja Kijowskiego, a w 2002 znalazła się w finale (7 książek spośród 123) irlandzkiej IMPAC Dublin Literary Award.

W 2009 wydał prozę autobiograficzną pt. „Godot i jego cień”. Książka ta znalazła się w finale Nagrody Angelusa oraz została nominowana do szwajcarskiej nagrody im. Jana Michalskiego.

W latach 1988-1993 współredagował czasopismo „Puls”, a w latach 1996-2001 był kierownikiem literackim w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.

Jest członkiem PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz amerykańskiego Samuel Beckett Society.

Nagrody

1989 – Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz Nagroda
Funduszu Literatury przy Ministerstwie Kultury i Sztuki za przekład
dzieł dramatycznych Becketta

1998 – I nagroda za książkę „Madame” w konkursie na powieść
ogłoszonym przez wydawnictwo Znak

1999 – Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego za powieść „Madame”

2002 – Nominacja powieści „Madame” do Międzynarodowej
Nagrody Literackiej IMPAC (IMPAC Dublin Literary Award)

2005 – Nagroda Duszpasterstwa Środowisk Twórczych
Archidiecezji Poznańskiej (Pierścień Betlejemski)
za całokształt twórczości literackiej i teatralnej

2005 – Nagroda „Literatury na świecie” za przekład powieści
„Molloy i cztery nowele” Becketta

2010 – Nominacja (final) do Nagrody Angelus za książkę „Godot i jego cień”

2011 – Nominacja do Nagrody im. Jana Michalskiego za książkę „Godot i jego cień”

j.w.

Информация

Адрес:
Plac NZS-u 1
Оплата:
wstęp wolny
Дата размещения:
1 декабря 2019; 21:53 (Paweł Wojciechowski)
Дата правки:
1 декабря 2019; 21:53 (Paweł Wojciechowski)

Смотреть также

30.03.2016

Konkurs „Tłumacze świata” na recenzję przekładu książki nominowanej do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego na Reportaż Literacki

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przedstawienie oryginalnej, samodzielnie napisanej recenzji dowolnej pozycji z listy książek nominowanych do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki za rok 2015, która powstała w języku innymi niż polski i została przetłumaczona na język polski. Przedstawiona praca musi zawierać omówienie i ocenę przekładu recenzowanej książki.

31.03.2017

Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego

24 marca 2017 r. w Białostockim Ośrodku Kultury została wręczona Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. W skład kapituły wchodzą pracownicy Wydziału Filologicznego: dr hab. Marek Kochanowski (przewodniczący kapituły), dr hab. Danuta Zawadzka, prof. UwB i dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska.

22.10.2015

Nagroda im. Jana Długosza dla Profesora Michała Głowińskiego

Profesor Michał Głowiński, autor książki "Rozmaitości interpretacyjne. Trzydzieści szkiców", otrzymał w czwartek w Krakowie Nagrodę im. Jana Długosza za najlepszą publikację z dziedziny humanistyki w 2014 r.

17.01.2017

Wręczenie Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa prof. Ryszardowi Koziołkowi

W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa serdecznie zapraszamy na wręczenie Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej prof. Ryszardowi Koziołkowi (UŚ), które odbędzie się 19.01.2017 o godz. 12:00 w sali obrad Rady Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах