Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 17.10.2020 - 18.10.2020
Дата размещения: 13.09.2020

Bieda, niedostatek, ubóstwo / ogólnopolska konferencja naukowa – online

Начало событияВид события:
Конференция

Niedostatek, bieda, ubóstwo dotykają wielu jednostek, zbiorowości i społeczeństw, stanowiąc nie tylko świadectwo niewydolności systemowej, ale przede wszystkim ogromny dramat jednostek (niekiedy całych pokoleń). W każdej kulturze i cywilizacji pojęcia te oznaczają zupełnie inne aspekty i jednoznaczne wskazanie definicji biedy wydaje się dość zrelatywizowane, zwłaszcza że obejmuje całe spektrum zjawisk powiązanych czy wynikających zeń. (zaproszenie Organizatorów)

Warto zauważyć, że także sztuka bardzo chętnie podejmuje się realizacji tej tematyki, tworząc specyficznie imaginarium czy zespół motywów, kształtujących powszechną wyobraźnię. Tymczasem należy zwrócić uwagę na fakt, że o ubóstwie można mówić w bardzo wielu wymiarach, odnosząc się do wielu dziedzin naukowych i społecznych, jak historia, socjologia, psychologia, ekonomia, poltyka etc. Dlatego organizatorzy konferencji zachęcają do podejmowania m.in. następującej problematyki:

 • kulturowe ujęcia ubóstwa i biedy (literatura, sztuki piękne, film, serial etc.);
 • definicje i klasyfikacje ubóstwa;
 • bieda a doświadczenia jednostki; biografie, autobiografie, dzienniki; reportaże etc;
 • narracje o biedzie;
 • społeczeństwo;
 • ekonomia a ubóstwo;
 • kryzysy gospodarcze a ubóstwo;
 • polityka a ubóstwo;
 • ubóstwo – czasy historyczne i czasy współczesne;
 • programy przeciwdziałania biedzie (Polska i świat);
 • ujęcie psychologiczne;
 • ujęcie socjologiczne;
 • bieda a kapitalizm;
 • zjawiska związane z biedą, środowiskiem ubóstwa;
 • religie a ubóstwo;
 • rodzina;
 • edukacja i problem ubóstwa;
 • bieda i zjawiska wykluczenia;
 • ubóstwo relatywne, ustawowe, granice ubóstwa;
 • niedostatek w media, social media etc.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej,  a także inne niż wymienione przykładowe problematyki.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres bnu.konferencja@gmail.com mija 4 października 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Zaświadczenia o udziale będą przesyłane w formie skanu, a jeśli uczestnicy będą sobie tego życzyli, zostaną przesłane pocztą tradycyjną na wskazane przez nich adresy. Faktury zostaną dostarczone w formie elektronicznej.  

Platforma, na której odbędą się obrady jest bardzo przyjazna w obsłudze, a organizatorzy będą służyć wszelką pomocą. Zawczasu także prześlą wszystkim prelegentom szczegółowe instrukcje.  
 

Organizatorzy:

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

Ośrodek Badawczy Facta Ficta,

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Информация

Адрес:
wydarzenie online
Подача заявок для докладчиков до:
04.10.2020
Подача заявок для участников до:
04.10.2020
Оплата:
140 zł
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
13 сентября 2020; 18:40 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
13 сентября 2020; 19:54 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

05.01.2019

Terminologia językoznawcza. Różne tradycje, różne języki / LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Organizatorem jest Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Jana Długosza. Głównym tematem kolejnego Zjazdu PTJ będzie terminologia językoznawcza.

27.09.2021

Grzech, występek, zło /Ogólnopolska konferencja naukowa – online

Natura zła – tego wyobrażonego i tego, którego doświadczamy lub obserwujemy – w pewnym stopniu fascynuje, a liczne tego dowody znajdują się na wyciągnięcie ręki choćby w social mediach, newsach czy kulturze. Jednak zło, a także grzech czy występek stanowią część większej całości, składają się na obraz człowieczeństwa w wymiarze nie tylko kulturowym, ale społecznym, historycznym, religijnym, psychologicznym etc. (informacja organizatorów)

03.01.2021

Konflikty, spory, waśnie / konferencja online

Rzeczywistość przepełniona jest konfliktami, sporami, niesnaskami, nieporozumieniami – określić ją można jako swoistą sieć skomplikowanych zjawisk, które – niekiedy w sposób niezwykle ostry – antagonizują zbiorowości i jednostki. Te relacje, aczkolwiek niejednokrotnie stanowią zarzewie międzynarodowych incydentów, mają ogromny wpływ także na funkcjonowanie jednostek, ich dobrostan, umiejętność współistnienia w społeczności. Słusznie pisał Baudrillard, że „nasze życie […] toczy się w tego rodzaju bańce, w tej kryształowej kuli, w której zamknięto postacie zaludniające świat Hieronima Boscha”, a każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ciasna staje się owa Baudrillardowska bańka, jeśli weźmiemy pod uwagę choćby przekazy medialne i social media. Czy więc żyjemy w świecie ustawicznego skonfliktowania, jesteśmy uczestnikami lub widzami sporów i waśni? Jaki wpływ wywierają podobne zjawiska na jednostki i grupy? W jakim stopniu jesteśmy tylko widzami, a w jakim partycypujemy w incydentach, jesteśmy ich sprawcami lub ofiarami?  (informacja organizatorów)

04.11.2017

Zbiory specjalne w bibliotekach polskich a problematyka cyfryzacji / III ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona tematyce zbiorów specjalnych

Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie serdecznie zaprasza na III ogólnopolską konferencję naukową poświęconą zbiorom specjalnym, pt. „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich a problematyka cyfryzacji”.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах