Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 03.10.2019 - 04.10.2019
Дата размещения: 01.02.2019

East European Dissent between Agenda & Legacy

Начало событияВид события:
Конференция
Организаторы:

This conference shall analyze the making of the legacy of East European dissent on the local, national and European levels. Interested primarily in the cultural and political aspects of this process, this conference aims to explore the following questions in particular: how have cultural products related to dissent and repression been employed to depict social relations and legitimize political regimes before and after 1989? How have political-ideological, ethnic or gender-related factors impacted what has been included in and excluded from the legacy of dissent? How have the biographies, agendas and roles of ‘post-dissidents’ shaped and been shaped by processes of remembrance and canonization in the decades since 1989? Conversely, how has ‘1989’ and the process of transition been viewed from the perspective of individuals and groups who did not associate any major expectations or fears with them? Last but not least, what is the relevance of communist-era dissent for Europe today?

The Organizing Committee consists of Muriel Blaive (Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Prague), Kim Christiaens (KU Leuven), Ibesbald Goddeeris (KU Leuven), James Kapalo (University College Cork), Jessie Labov (Central European University), Ferenc Laczó  (Maastricht University) and Tamás Scheibner (Hungarian Academy of Sciences).

Please send proposals of 300 words alongside a brief CV (max. two pages) by March 28 to Ferenc Laczó (f.laczo@maastrichtuniversity.nl).​ You shall be informed about the decision regarding your application before the end of April.

An edited volume is being planned.

Tentative plan

  • Keynote on “Dissent, its Alternatives and Opposites in Communist and Post-Communist Times”
  • Panel 1: Dissent and Repression in Cultural Production and Political Representation. Approaches beyond Coming to Terms with the Communist Past
  • Panel 2: Post-Dissident Trajectories: On the Biographies, Agendas and Roles of “Former Dissidents” after 1989
  • Panel 3: Visibility and Invisibility in the Remembrance of Dissent
  • Panel 4: The Irrelevance of 1989? On Minority Reports
  • Roundtable on the Legacy of Dissent Today

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
28.03.2019

Начало событияСвязанное с событием


Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах