Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 08.05.2017 g.09:30 - 10.05.2017 g.13:00
Дата размещения: 26.11.2016

Filologia jako porządkowanie chaosu. Ad honorem professoris Marci Cybulski

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Łódź
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые, Доктора

Zapraszamy do udziału w konferencji dedykowanej prof. zw. dr hab. Markowi Cybulskiemu
Filologia jako porządkowanie chaosu. Ad honorem professoris Marci Cybulski, Łódź, 8-10 maja 2017 r.

Konferencja wpisuje się w cykl Język — obyczaj — wspólnota, realizowany w ramach współpracy Katedry Historii Języka Polskiego UŁ i Zakładu Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Jest to 4. konferencja z tego cyklu. Będzie ona miała charakter jubileuszowy, ponieważ została dedykowana odchodzącemu na emeryturę prof. zw. dr. hab. Markowi Cybulskiemu, jednemu z głównych inicjatorów tego cyklu spotkań i wieloletniemu kierownikowi Katedry Historii
Języka Polskiego UŁ.

Tytuł konferencji Filologia jako porządkowanie chaosu zwraca uwagę na osiągnięcia filologii jako dyscypliny naukowej. Równocześnie otwiera możliwość wieloaspektowej dyskusji nad
problemami zasadniczymi, takimi jak: zagadnienia metodologiczne, persektywy rozwoju czy cele badawcze. Daje także możliwość konfrontacji ujęć reprezentowanych przez różne dyscypliny
filologiczne.

W intencji organizatorów tytuł konferencji ma również wyrażać główną ideę przyświecającą naukowej działalności prof. Marka Cybulskiego, który analizę teksu pisanego przenosił ponad inne metody służące poznaniu przeszłości języka. Planujemy, by w centrum naukowej refleksji znalazły się obszary badawcze szczególnie bliskie Profesorowi: historia języka, socjolingwistyka i pragmatyka historyczna.

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 8-10 maja 2017 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Kopcińskiego 16/18) oraz w budynku Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Pomorska 171/173). Prosimy o prezsyłanie zgłoszeń do końca lutego 2017 roku pod adresem: jezyk.obyczaj.wspolnota@gmail.com.

Na prezentację wystąpienia przewidujemy 20 minut.

Kierownik konferencji
prof. nadzw. dr hab. Ewa Woźniak

Rada programowa
prof. zw. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń
prof. zw. dr hab. Stanisław Borawski
prof. zw. dr hab. Marek Cybulski
prof. nadzw. dr hab. Magdalena Hawrysz
prof. nadzw. dr hab. Rafał Zarębski
dr hab. Danuta Kowalska
dr hab. Magdalena Pietrzak

Sekretarz konferencji
dr Anna Lenartowicz-Zagrodna

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
28.02.2017 22:30

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах