Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 21.10.2017 - 22.10.2017
Дата размещения: 16.10.2017

Mózg – Język – Zachowanie. Ujęcie Interdyscyplinarne /XX Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Начало событияВид события:
конгресс
Местность:
Kielce
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые, Доктора

Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne, Wydział Lekarski I Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Pedagogiczny Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach i Fundacja „Ponad …”

wraz z Partnerami: Uniwersytetem Adiyaman (Turcja), Uniwersytetem Preszowskim (Słowacja) i Uniwersytetem Winnickim (Ukraina)

zapraszają do udziału w XX Kongresie Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego Mózg – Język – Zachowanie. Ujęcie Interdyscyplinarne.

Kielce, 21 – 22 października 2017 roku

Język jest jedynym oknem,
przez które fizjolog może oglądać życie mózgu…”
Fournie 1887

Szanowni Państwo,

Rok 2017 jest szczególny dla Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, albowiem przypadają nań ważne jubileusze. Po pierwsze, już sam Kongres jest jubileuszowy, bo dwudziesty; po drugie, w bieżącym roku mija dwadzieścia pięć lat od utworzenia PTNeuro; po trzecie, piętnaście lat temu ukazał się pierwszy tom „Acta Neuropsychologica” – oficjalnego czasopisma Towarzystwa; po czwarte i najważniejsze, w tym roku jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej i zawodowej obchodzi Prof. zw. dr hab. Maria M. Pąchalska, założyciel i od dwudziestu pięciu lat Prezes PTNeuro, założyciel i od piętnastu lat Redaktor Naczelny „Acta Neuropsychologica”, znana w kraju i na świecie uczona w dziedzinie neuronauk, wrażliwa humanistka, nauczyciel akademicki. Wyrażając swój szacunek i uznanie, ten Kongres pragniemy zadedykować właśnie Pani Profesor.

Główne zainteresowania naukowo-badawcze Prof. zw. dr hab. Marii M. Pąchalskiej skupiają się na neuropsychologii i neurologopedii, stąd temat przewodni Kongresu.

Zapraszamy do wspólnych rozważań w ramach następujących kręgów tematycznych:

 • Neurobiologia i neuropsychologia języka
  • Mózgowe podstawy procesów językowych, poznawczych i emocjonalnych
  • Neuroobrazowanie procesów językowych.
  • Genetyka a zaburzenia językowe
 • Rozwój komunikacji językowej i jej zaburzenia: od dzieciństwa do starości.
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń komunikacji językowej u osób z dysfunkcjami mózgu
  • Etiologia i epidemiologia zaburzeń językowych
  • Następstwa utraty możliwości słownego komunikowania się
  • Nowoczesna farmakoterapia
  • Nowe formy neurorehabilitacji osób z zaburzeniami komunikacji językowej.

Nie ograniczamy wystąpień jedynie do tej tematyki. Do udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich, których interesują zagadnienia związane z językiem i jego znaczeniem dla psychicznego i społecznego funkcjonowania człowieka.

Komitet Honorowy

JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak
Prorektor ds. medycznych UJK, prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK, prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion Dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, prof. nadzw. dr hab. Jolanta Nocoń
JM Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej, dr Jan Telus
JM Rektor Uniwersytetu Winnickiego, prof. dr Natalia Iwanowa Łazarenko

Komitet Naukowy
Przewodnicząca – prof. zw. dr hab. Maria M. Pąchalska, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Centrum Terapii Poznawczej i Komunikacji w Nowym Jorku

Członkowie
prof. nadzw. dr hab. Stefan Bednarek, Uniwersytet Wrocławski
prof. zw. dr hab. Mariola Bidzan, Uniwersytet Gdański
prof. zw. dr hab. n. med. Leszek Bidzan, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr Aleksandra Błachnio, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz, Uniwersytet Gdański prof. nadzw. dr hab. Aneta R. Borkowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. David Brandloln, PhD prof. Jason Brown, MD, Centrum Terapii Poznawczej i Komunikacji w Nowym Jorku prof. zw. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. nadzw. dr hab. Leszek Buliński, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
prof. nadzw. dr hab. Ewa Czaplewska, Uniwersytet Gdański prof. nadzw. dr hab. Aneta Domagała, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. zw. dr hab. Bogusław Frańczuk, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego
prof. zw. dr hab. Stanisław Gajda, Uniwersytet Opolski
prof. zw. dr hab. Tadeusz Gałkowski, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
prof. nadzw. dr hab. Jolanta Góral-Półrola, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach prof. zw. dr hab. Stanisław Grabias, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Marek Graczyk, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
prof. zw. dr hab. Anna Grabowska, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
prof. dr hab. n. med. Bożena Grochmal-Bach
prof. nadzw. dr hab. Michał Harciarek, Uniwersytet Gdański prof. zw. dr hab. Anna Herzyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Grażyna Jastrzębowska, Uniwersytet Opolski
prof. zw. dr hab. Bożydar L. Kaczmarek, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
prof. zw. dr hab. Danuta Kądzielawa, Uniwersytet Warszawski
prof. nadzw. dr hab. Henryk Knapik, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach prof. Juri D. Kropotov, PhD, Rosyjska Akademia Nauk w Sankt Peterburgu
prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Lipowska, Uniwersytet Gdański
prof. nadzw. dr hab. Mariusz Lipowski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
prof. zw. dr hab. Emilia Łojek, Uniwersytet Warszawski
dr Beata Łukaszewska, Uniwersytet Gdański
prof. dr Bruce Duncan Macqueen, Uniwersytet w Tulsie
dr n. med. Grzegorz Mańko, Uniwersytet Jagielloński
prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Maryniak, Uniwersytet Warszawski
prof. nadzw. dr hab. Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
prof. nadzw. dr hab. Stanisław Milewski, Uniwersytet Gdański
prof. zw. dr hab. Jan Miodek, Uniwersytet Wrocławski
dr Andrzej Mirski, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego prof. zw. dr hab. n. med. Marek Moskała, Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Moryś, Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. nadzw. dr hab. Grażyna Nowak-Starz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. nadzw. dr hab. Henryk Olszewski, Uniwersytet Gdański
prof. zw. dr hab. Jan Ożdżyński, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. Massimo Pettorino, Uniwersytet Orientalny w Neapolu
prof. nadzw. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr n. med. Paweł Półrola, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr n. med. Anna Razmus, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. Volodymir Shakhov, Winnicki Uniwersytet Pedagogiczny prof. nadzw. dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. zw. dr hab. Elżbieta Szeląg, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
prof. nadzw. dr hab. Monika Szpringer, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Wiesław Tomaszewski, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
dr n. med. Mariusz Trystuła, Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Wilk-Frańczuk, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
prof. zw. dr hab. med. Janusz Wendorff, Uniwersytet Medyczny w Łodzi prof. nadzw. dr hab. Tomasz Woźniak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. nadzw. dr hab. Artur Ziółkowski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Komitet Organizacyjny
dr n. med. Paweł Półrola – przewodniczący
dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska – sekretarz
dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StSW
dr Anna Hajdukiewicz
dr hab. Grażyna Jastrzębowska
mgr Grzegorz Ślęzak

Sekretariat
mgr Marta Durgun
mgr Marta Mrożkiewicz
tel. 41 345 85 88
41 345 23 57

Miejsce obrad
Kongres odbędzie się w Hotelu Kongresowym w Kielcach
25-323 Kielce, Al. Solidarności 34
INFOLINIA 801-011-418
tel. (41) 332-63-93, 332-63-60, fax (41) 332-64-40
e-mail: hotel@kongresowy.pl

Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest przesłanie zgłoszenia (karta zgłoszenia w załączeniu) oraz przekazanie na konto organizatora opłaty konferencyjnej w wysokości:

 • Udział czynny: 290 zł. (opłata obejmuje: możliwość prezentacji referatu/plakatu naukowego, materiały konferencyjne, certyfikat, bufet kawowy, obiad w pierwszym dniu, uroczystą kolację)
 • Udział bierny:
  • Wariant A: 270 zł. (opłata obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikat, bufet kawowy, obiad w pierwszym dniu, uroczystą kolację)
  • Wariant B: 120 zł. (opłata obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikat, bufet kawowy).

Opłata konferencyjna nie dotyczy Szanownych Państwa, którzy przyjęli zaproszenie do Komitetu Naukowego Kongresu.

Terminy

Zgłoszenia uczestnictwa (na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia) prosimy przesłać – do dnia 15.07.2017 r. na adres e-mail: konferencje.pedagogika@stsw.edu.pl

Pobierz kartę zgłoszenia >>

Opłatę konferencyjną prosimy wnieść – do dnia 15.07.2017 r. na rachunek bankowy Fundacji „Ponad…”, ul. Podgórska 20, 25-103 Kielce, nr rachunku: 69 1750 0012 0000 0000 3186 8017 Raiffeisen Polbank/Oddział Kielce – z dopiskiem: Kongres PTNeuro 2017.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Organizatorów
dr n. med. Paweł Półrola
Przewodniczący KO Kongresu

Adres

Hotel Kongresowy w Kielcach
Al. Solidarności 34
Kielce, 25-323

Infolinia
801-011-418

tel. (41) 332-63-93, 332-63-60

fax (41) 332-64-40

e-mail: hotel@kongresowy.pl

Информация

Адрес:
Hotel Kongresowy w Kielcach Al.Solidarności 34, 25-323 Kielce
Подача заявок для докладчиков до:
15.07.2017 00:00
Оплата:
290
Дата размещения:
16 октября 2017; 21:26 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
22 октября 2017; 20:55 (Olga )

Смотреть также

21.07.2017

O znaczeniu wieloznaczności w języku i życiu człowieka / ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu AL SEMANTICA

Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza badaczy języka do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu AL SEMANTICA, która odbędzie się 21 października 2017 r. na UMCS w Lublinie. Temat tegorocznego spotkania brzmi: O znaczeniu wieloznaczności w języku i życiu człowieka.

26.11.2016

Filologia jako porządkowanie chaosu. Ad honorem professoris Marci Cybulski

Zapraszamy do udziału w konferencji dedykowanej prof. zw. dr hab. Markowi Cybulskiemu Filologia jako porządkowanie chaosu. Ad honorem professoris Marci Cybulski, Łódź, 8-10 maja 2017 r.

22.04.2017

Dźwięk „r” w języku / ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza FONETYKÓW, JĘZYKOZNAWCÓW, NEUROLINGWISTÓW, FONOLOGÓW, HISTORYKÓW JĘZYKA, KOMPARATYSTÓW, GLOTTODYDAKTYKÓW, TEORETYKÓW KOMUNIKACJI, INTERLINGWISTÓW, DIALEKTOLOGÓW, SOCJOLINGWISTÓW, SEMIOTYKÓW, LOGOPEDÓW, PSYCHOLINGWISTÓW, FILOLOGÓW, BADACZY JĘZYKA DZIECI, BADACZY JĘZYKA MIGOWEGO, FILOZOFÓW JĘZYKA na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję pt. "Dźwięk „r” w języku".

29.03.2016

VI Glosa do Leksykografii

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwo Kultury Języka serdecznie zapraszają do udziału w konferencji

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах