Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 10.09.2021
Дата размещения: 03.02.2020

Języki specjalistyczne – praktyka i teoria V (UWAGA: zmiana terminów!)

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Rzeszów
Организаторы:

Celem konferencji jest stworzenie forum dla dyskusji i wymiany doświadczeń wśród praktyków, nauczycieli, tłumaczy, przedstawicieli świata biznesu i administracji, teoretyków, badaczy, którzy zajmują się językami specjalistycznymi, komunikacją w przedsiębiorstwie, współpracą międzynarodową. Konferencja będzie podzielona na trzy sekcje: dydaktyka języków specjalistycznych, tłumaczenia specjalistyczne, badania lingwistyczne w zakresie języków specjalistycznych. (informacja organizatorów)

Organizatorami konferencji są Studium Języków Obcych i Zakład Języków Specjalistycznych Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W czasie konferencji wykłady plenarne wygłoszą:

Prof. Łucja Biel (Uniwersytet Warszawski)

Prof. Paweł Bąk (Uniwersytet Rzeszowski)

TEMATYKA KONFERENCJI:

Pierwszy krąg tematyczny obejmuje dydaktykę języków specjalistycznych. Tutaj zapraszamy do składania propozycji referatów w niżej wyszczególnionych obszarach:

 • specyfika nauczania języka specjalistycznego;
 • wykorzystanie nowych metod i technologii w nauczaniu języków specjalistycznych;
 • propozycje metodyczne i nowatorskie rozwiązania w dydaktyce;
 • opracowywanie programów nauczania języków specjalistycznych uwzględniających specyfikę uczących się, a także wymogi rynku pracy i pracodawców;
 • kształcenie nauczycieli języków specjalistycznych.

Drugi krąg tematyczny dotyczy translatoryki specjalistycznej i obejmuje zagadnienia takie jak:

 • problemy związane z tłumaczeniem specjalistycznym;
 • narzędzia tłumacza tekstów specjalistycznych;
 • metody wspomagające przekład;
 • tworzenie baz danych i porównywanie terminologii specjalistycznej;
 • pozajęzykowa wiedza tłumacza i rozwijanie jego kompetencji.

Trzeci krąg tematyczny skupia się wokół badań lingwistycznych, gdzie interesujące nas zagadnienia to:

 • odmiany języków specjalistycznych i próba ich zdefiniowania;
 • badania porównawcze w obrębie języków specjalistycznych i pomiędzy językami specjalistycznymi a językiem ogólnym;
 • badania korpusowe, analiza dyskursu, problemy składni, semantyki, stylistyki języków specjalistycznych;
 • wykładniki gatunkowe, ich specyfika i charakterystyczne elementy wyróżniające języki specjalistyczne;
 • języki specjalistyczne a ogólna teoria komunikacji.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu proszone są o nadsyłanie streszczeń (200-300 słów) w języku polskim lub angielskim.

Rejestracja na stronie: http://languages2020.ur.rzeszow.pl/pl/rejestracja.php

WAŻNE TERMINY:

 • 31.05.2021 - ostateczny termin zgłaszania tematów referatów ze streszczeniami
 • 14.06.2021 - informacja o przyjęciu zgłoszonych referatów
 • 30.06.2021 - ostateczny termin dokonania wpłaty dla osób z referatami i dla osób uczestniczących bez referatów
 • 31.10.2021 - ostateczny termin nadsyłania artykułów do publikacji

Po konferencji przewidziane jest wydanie monografii.

Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN/100 EUR dla uczestników z referatami. Obejmuje materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe oraz publikację wygłoszonych referatów po recenzji w monografii. Opłata konferencyjna dla uczestników bez referatu wynosi 80 PLN/30 EUR.

Kontakt: languages.ur@gmail.com


Komitet naukowy

prof. zw. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Uniwersytet Łódzki)

prof. zw. dr hab. Sambor Grucza (Uniwersytet Warszawski)

prof. zw. dr hab. Olena Petrashchuk (Uniwersytet Warszawski)

prof. nadzw. dr hab. Lucyna Harmon (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. nadzw. dr hab. Teodor Hrehovčik (Prešovská univerzita)

prof. nadzw. dr hab. Piotr Mamet (Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej)

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski (Uniwersytet Łódzki)

prof. nadzw. dr hab. Łukasz Grabowski (Uniwersytet Opolski)

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Uberman (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. José Mateo Martínez (Universidad de Alicante)

dr hab. Anna Bączkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

dr hab. Karolina Kaczmarek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Konrad Klimkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

dr Jolanta Łącka-Badura (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

dr Sławomir Schultis (Uniwersytet Rzeszowski)

Komitet organizacyjny

dr hab. prof. UR Marcin Grygiel

dr Sławomir Schultis

dr Marta Rzepecka

mgr Magdalena Krawiec

mgr Magdalena Księcikowska

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
31.05.2021
Оплата:
350 zł/100 EUR dla uczestników z referatami; 80 zł/30 EUR dla uczestników bez referatu
Дата размещенияСкачать:

Смотреть также

23.12.2019

Varieties of Meaning and Content / The third "Context, Cognition and Communication"

The third Context, Cognition and Communication Conference will be hosted by the Institute of Philosophy, University of Warsaw. The main theme of the conference is "Varieties of Meaning and Content".

10.02.2020

Cultures of Dissent in Eastern Europe (1945-1989): Research Approaches in the Digital Humanities

This 7-day seminar in digital humanities research methods is designed to expose a new generation of scholars in Cold War history and culture to methods of analysis and discovery involving computational techniques. Designed and run by NEP4DISSENT (New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent), COST Action 16213, the inspiration for the course is built around the transfer of knowledge from technologists and data scientists to humanists.

05.01.2019

Tłumaczenie poezji – Poszukiwanie transcendencji | The Quest for Transcendence / międzynarodowa konferencja translatologiczna

Zakład Literaturoznawstwa Transkulturowego ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową Tłumaczenie poezji – Poszukiwanie transcendencji, która stanowi kontynuację rozważań nad zagadnieniem tłumaczenia poezji, jakie podjęliśmy w roku 2012 i 2016.

29.12.2016

International Conference "Convention and Revolution. Life writing by women in the 1800s and 1900s: archives, critiques and methods"

Organizers: Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Digital Humanities Laboratory of the University of Warsaw, Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах