Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 09.12.2021 - 10.12.2021
Дата размещения: 06.09.2021

III Polska Konferencja Pamięcioznawcza "Studia nad (post)pamięcią o/w Europie Środkowo-Wschodniej"

Начало событияВид события:
Конференция
Организаторы:

Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie POSTCOMER, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polish Memory Studies Group/Grupa regionalna Memory Studies Association mają zaszczyt zaprosić do udziału w III Polskiej Konferencji Pamięcioznawczej Studia nad (post)pamięcią o/w Europie Środkowo-Wschodniej, która odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2021 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

III Polska Konferencja Pamięcioznawcza ma na celu zaprezentowanie najnowszych badań z zakresu studiów nad pamięcią, będących przedmiotem zainteresowania badaczy, reprezentantów różnych dyscyplin naukowych (m.in. kulturoznawców, literaturoznawców, socjologów, politologów, historyków, antropologów, psychologów). Stanowi kontynuację spotkań organizowanych w Krakowie (2018) oraz w Warszawie (2019). Podczas kolejnego spotkania chcielibyśmy skupić się na tematyce (post)pamięci w/o Europie Środkowo-Wschodniej.

Zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych z różnych ośrodków badawczych, także polskich badaczy afiliowanych na zagranicznych uczelniach. Tematem wiodącym tegorocznej konferencji jest (post)pamięć w/o Europie Środkowo-Wschodniej (zagadnienia teoretyczne), a także prezentacja najnowszych paradygmatów i metod badań aplikowanych w prowadzonych obecnie projektach. Chcielibyśmy widzieć przede wszystkim prezentację nowych, prowadzonych aktualnie badań, nie zaś dorobku badawczego.

(informacja Organizatorów)


Konferencja będzie się odbywać w formie zdalnej.

Komitet Organizacyjny Konferencji
dr Joanna Antoniak (UMK)
dr Kamilla Biskupska (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK
dr hab. Agata Domachowska, prof. UMK
dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK
dr Simon Lewis (Universität Bremen)
dr Małgorzata Łukianow (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Universität Bremen)

Adres do korespondencji: konferencja.pamiec2021@gmail.com

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
31.08.2021
Оплата:
bez opłat
Дата размещения:
6 сентября 2021; 21:41 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
6 сентября 2021; 21:41 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах