Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 14.11.2018 - 15.11.2018
Дата размещения: 04.11.2018

Jubileuszowa konferencja naukowa "Jakie media?"

Начало событияВид события:
Конференция
Организаторы:

Konferencja towarzyszyć będzie obchodom 10-lecia Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Program konferencji:

14 listopada

10.00–10.15 – rozpoczęcie konferencji

10.15–11.45 – sesja plenarna I

Jakie media?

Sala CTW-113

Moderator: prof. Karol Klauza

 • Prof. Janusz Adamowski, UW, Jakich mediów publicznych potrzebują Polacy?
 • Prof. Tomasz Goban-Klas, WSIiZ w Rzeszowie, …Jacy ludzie, takie media!
 • Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, Jakie dziennikarstwo, takie media. Specyfika akademickiego kształcenia kompetencji dziennikarzy
 • Prof. Iwona Hofman, UMCS, Media lokalne w globalnej komunikacji
 • Prof. Stanisław Jędrzejewski, ALK, Użytkownik mediów w świecie wielu platform
 • Dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ, Od mediów masowych do Zeitgeist Art. Kolektywne wytwarzanie wiedzy i twórczość oddolna jako reakcja użytkowników na problemy współczesnego świata

11.45–12.00 – przerwa kawowa

12.00–13.30 – sesja plenarna 2

Sala CTW-113

Moderator: prof. Jacek Dąbała

 • Prof. Teresa Sasińska-Klas, UJ, Publiczność mediów – dynamika zmian
 • Dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, prof. UMCS, Wizualizacja w autorskim reportażu kulturalnym. (Na przykładzie reportaży z Festiwalu Konfrontacje Teatralne i wybranych reportaży z programu Afisz)
 • Prof. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, UPJPII, Ewangelie Nowego Testamentu jako wzór reportaży oraz źródło pomysłów dla współczesnych reporterów
 • Ks. prof. Witold Kawecki, UKSW, Wizualizacja przekazu ewangelicznego na przykładzie twórczości Caravaggia
 • Dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, prof. KA, Papieskie Orędzia na Dzień Środków Społecznego Przekazu jako głos Kościoła w debacie o współczesnych mediach
 • Prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, UJK, Oblicza wybranych mediów „dobrej zmiany”

13.30–14.30 – przerwa obiadowa

14.30–15.30 – dyskusja panelowa (teoretycy): Media a demokracja

Sala CTW-113

Moderator: dr hab. Robert Szwed

 • Prof. Janusz Adamowski
 • Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
 • Prof. Tomasz Goban-Klas
 • Prof. Iwona Hofman
 • Prof. Stanisław Jędrzejewski
 • Dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

14.30–15.30 – sesja panelowa

SEKCJA TEMATYCZNA: JAKA KULTURA MEDIALNA?

Sala CTW-56

Moderator: dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL

 • Ks. dr hab. Krzysztof Stępniak, UKSW, Copywriter w służbie Kościoła?
 • Dr Katarzyna Drąg, UPJPII, Edukacja dziennikarska dla dobra społeczeństwa w niepodległej Polsce. Szkolnictwo dziennikarskie w II RP
 • Dr Elżbieta Pawlak-Hejno, UMCS, Szkoła Społecznej Uważności – kompetencje dziennikarskie kluczem do sukcesu w zawodowym starcie
 • Dr Anna Bendrat, UMCS, Retoryka w komunikacji cyfrowej: tradycja a nowoczesność
 • Mgr Alena Podviazkina, UMCS, Etykieta językowa w polskim i rosyjskim radiu dla dzieci

15.30–16.15 – zwiedzanie Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i wystawy „Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni. Kolekcja mistrzów Krzysztofa Musiała”

16.15–16.30 – przerwa kawowa

16.30–17.50 – dyskusja panelowa (praktycy): Jak obecnie zmieniają się media?

Sala CTW-113

Moderator: dr Małgorzata Żurakowska

Uczestnicy:

 • Krzysztof Kot (RMF FM)
 • Ks. dr Rafał Pastwa („Gość Niedzielny”)
 • Bogumił Rawicz (TVP POLONIA)
 • Przemysław Rudzki („Przegląd Sportowy”)
 • Marek Tejchman („Dziennik Gazeta Prawna”)

15 listopada

10.00–11.15 – sesja panelowa

SEKCJA TEMATYCZNA: Jaka komunikacja polityczna?

Sala CTW-113

Moderator: dr hab. Robert Szwed

 • Dr hab. Bogdan Borowik, UMCS, Wyznaczniki autorytarnego systemu medialnego Federacji Rosyjskiej
 • Dr Juliusz Braun, CC, RMN, Polskie spory o media publiczne
 • Dr Urszula Patocka-Sigłowy, UG, Miejsce portali społecznościowych w komunikowaniu politycznym w Rosji
 • Dr Agnieszka Łukasik-Turecka, KUL, Audytywne komunikowanie polityczne. O sile politycznego przekazu radiowego w 80. rocznicę emisji słuchowiska „Wojna światów”
 • Dr Izabela M. Bogdanowicz, UW, Komunikacja władzy samorządowej oraz opozycji w związku z kampanią wyborczą 2018

11.15–11.30 – przerwa na kawę

11.30–12.30 – sesja panelowa

SEKCJA TEMATYCZNA: Jaka komunikacja polityczna?

Sala CTW-113

Moderator: dr Agnieszka Łukasik-Turecka

 • Prof. Jan Hudzik, UMCS, Media w społeczeństwie informacyjnym – filozoficzne punkty widzenia
 • Ks. dr Rafał Leśniczak, UKSW, Wartości nienegocjowane w komunikowaniu politycznym papieża Franciszka
 • Dr Maja Bednarska, UPJPII, Jakie media są wolne?
 • Mgr Marcin Superczyński, KUL, Model współpracy administracji publicznej z mediami w kontekście koncepcji Good Governance

12.30–14.00 – sesja panelowa

SEKCJA TEMATYCZNA: Jakie wizualicje?

Sala CTW-113

Moderator: dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

 • Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL, Fotografia w komunikacji wizualnej - artystyczne kreacje czy technologiczne sztuczki?
 • Dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL, Komunikacja wizualna odzieży z zakresu technologii ubieralnych
 • Dr Agnieszka Barczyk-Sitkowska, UŁ, Split Screen i jego rola w reklamie audiowizualnej
 • Dr Alicja Waszkiewicz-Raviv, UW, Co może obraz w public relations? Koncepcja afordancji przekazów wizualnych w procesie komunikacji muzeum organizacji
 • O. dr Mirosław Chmielewski, KUL, Nowa ewangelizacja w perspektywie zmediatyzowanej kultury
 • Mgr Łukasz Sarowski, KUL, Kultura robotyczna jako nowy paradygmat komunikacji społecznej

10.00–11.15 – sesja panelowa

Sala CTW-114

SEKCJA TEMATYCZNA: Jaka publicystyka?

Sala CTW-114

Moderator: prof. Jacek Dąbała

 • Dariusz Kotlarz, prezes lubelskiego oddziału Polska Press Grupa, wydawcy m.in. "Kuriera Lubelskiego", oraz "Nasze Miasto Lublin"
 • Paweł Krysiak, redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" w Lublinie
 • Małgorzata Piasecka, redaktor naczelna Radia Lublin
 • Krzysztof Wiejak, redaktor naczelny "Dziennika Wschodniego"

11.15–11.30 – przerwa kawowa

11.30–13.00 – sesja panelowa

SEKCJA TEMATYCZNA: Jaka interakcja?

Sala CTW-114

Moderator: dr hab. Dariusz Wadowski

 • Dr hab. Dariusz Wadowski, KUL, Interakcja między człowiekiem i mediami – wprowadzenie w problematykę
 • Dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS, Dlaczego powinniśmy chronić medium, dystans poznawczy i niedoskonałe pośrednictwo?
 • Dr Joanna Sosnowska, KUL, Interaktywne formy audiowizualne
 • Dr Aneta Wójciszyn-Wasil, KUL, Interakcja z odbiorcą jako wyzwanie dla radia w dobie konwergencji mediów
 • Dr Marcin Sanakiewicz, UMCS, Media performatywne: od interakcji do agoniczności
 • Ks. dr Rafał Śpiewak, UE w Katowicach, Studenci wobec mediów – oceny i oczekiwania

15 listopada 2018 r. (czwartek) (CTW-56)

10.00–11.15 – sesja panelowa

SEKCJA TEMATYCZNA: Jaki język w dziennikarstwie i komunikacji społecznej?

Sala CTW-56

Moderator: dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL

 • Dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL, Przemiany kulturowo-społeczne w Polsce a współczesny język mediów i komunikacji społecznej
 • Prof. zw. dr hab. Mariusz Rutkowski, UWM, Dr Ekspert i Mr Kibic. O języku polskiego współczesnego dziennikarstwa sportowego
 • Dr hab. Beata Grochala, UŁ, Jaki jest, a jaki powinien być język dziennikarzy sportowych?
 • Dr Klaudia Cymanow-Sosin, UPJPII, Korelacje miedzy public relations i dziennikarstwem w kontekście współczesnej komunikacji społecznej
 • Dr Olga Białek-Szwed, KUL, Mowa nienawiści problemem współczesnych mediów

11.15–11.30 – przerwa na kawę

11.30–12.45 – sesja panelowa

SEKCJA TEMATYCZNA: Jaki język w mediach komunikacji społecznej?

Sala CTW-56

Moderator: dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL

 • Dr Wojciech Wciseł, KUL, Jaki język medialny o uchodźcach w okresie kryzysu migracyjnego (2015–2017)
 • Dr Dariusz Baran, KA, Na granicy językowego śmietnika, czyli komunikacja dziennikarzy na Twitterze
 • Ks. dr Marek Pytko, KUL, Komunikacja ewangelizacyjna w blogu. Między językiem a skutecznością
 • Mgr Szymon Wigienka, UKW, Problem „przeciążenia informacyjnego” w nowomedialnej komunikacji przedsiębiorstw
 • Mgr Sławomir Doległo, UJ, „Nie będę przepraszać za Polskę”. Niepokorna strategia komunikacyjna marki Red is Bad.

Sesja panelowa (12.45–14.15)

SEKCJA TEMATYCZNA: Jakie znaki i jaka retoryka w dziennikarstwie przyszłości?

Sala CTW-56

Moderator: dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL

 • Prof. Karol Klauza, KUL, Jakie znaki i retoryka w mediach przyszłości?
 • Dr Maria Joanna Gondek, KUL, Rola komunikacji perswazyjnej we współczesnym dziennikarstwie
 • Dr Artur Mamcarz-Plisiecki, KUL, Retoryka wizualna w dziennikarstwie
 • Mgr Anna Bańka, UMCS, Skuteczność stosowanych przez kabarety mechanizmów symbolizacji świata poprzez przenikanie prezentowanych schematów do życia codziennego
 • Mgr Olga Łęcka, UW, Produkcja programów informacyjnych i publicystycznych dla Facebooka
 • Dr hab. Grzegorz Tylec prof. KUL, Tabloidyzacja i jej wpływ na ograniczenia wolności prasy. Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Информация

Адрес:
Centrum Transferu Wiedzy KUL, s. 113 i 56
Дата размещения:
4 ноября 2018; 14:26 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
4 декабря 2018; 12:28 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

11.05.2022

Święto polonistyki KUL

Wydział Nauk Humanistycznych KUL zaprasza na Święto Polonistyki, które odbędzie się w dniach 16-18 maja 2022 r. W programie wydarzenia m.in.: ogólnopolska konferencja naukowa „Polonistyka. Nieoczywiste”, wykłady dla uczniów szkół średnich, warsztaty, spotkania z pracownikami katedr oraz spektakle teatralne.

02.02.2020

Polski system medialny w procesie zmian / VI ogólnopolska konferencja naukowa

Katedra Dziennikarstwa i Komunkacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (Sekcja Komunikowanie Masowe) zapraszają na VI ogólnopolską konferencję naukową z cyklu "Polski system medialny w procesie zmian", która odbędzie się 21 kwietnia w Kielcach. Tym razem przedmiotem naukowej refleksji będą przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych.

17.06.2018

Media a edukacja. Człowiek – mediakreator

Tegoroczna, dziesiąta już, konferencja z cyklu "Media a edukacja", odnosi się tematycznie do roli człowieka w świecie mediów. Konferencje te, organizowane w Poznaniu od 1997 roku przez Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz, od kilku lat, przy współudziale Uniwersytetu Rzeszowskiego, od początku istnienia stanowią miejsce refleksji naukowej nad edukacją medialną.

05.07.2016

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Anny Pawlickiej "Literatura i nowe media. Teoria i praktyka"

INSTYTUT POLONISTYKI I LOGOPEDII UWM w Olsztynie 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах