Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 03.06.2024 g.09:00 - 05.06.2024 g.17:00
Дата размещения: 17.05.2024

Kolokwia staropolskie 2024: Gościnność w literaturze - gościnność literatury

Начало событияВид события:
Конференция
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые, Учителя, Доктора

Pracownia Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich PAN oraz Katedra Historii Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej konferencji naukowej z cyklu "Kolokwia staropolskie". Tegoroczne sympozjum na temat "Gościnność w literaturze - gościnność literatury" nawiązuje do jednego z najgłębiej zakorzenionych polskich autostereotypów, jakim jest przekonanie o naszej odwiecznej gościnności, którą postrzegamy jako trwały element rodzimej tożsamości i tradycji kulturowej. Celem konferencji jest pogłębienie refleksji nad historyczną wartością owego autostereotypu oraz złożonością i ambiwalencją „staropolskiej gościnności” - przede wszystkim na podstawie różnych form piśmiennictwa epok dawnych.

Konferencja odbędzie się w dniach 3–5 czerwca 2024 roku w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym przy ul. Puławskiej 94. Sympozjum zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała nauka II” (KONF/SP/0169/2023/01).

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią Pracownia Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich PAN oraz Katedra Historii Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają do uczestnictwa w kolejnej konferencji z cyklu „Kolokwia staropolskie”: Gościnność w literaturze – gościnność literatury. 

Inspiracji do podjęcia tego tematu dostarczyły zarówno wydarzenia ostatnich lat i miesięcy - doświadczenie wojny za naszą wschodnią granicą i dramat uchodźczy postawiły przed nami wyzwanie solidarności, ale też gościnności wobec przybyszów - jak i współczesne badania socjologiczne, którte wykazują, że jednym z najgłębiej zakorzenionych polskich autostereotypów jest przekonanie o naszej odwiecznej gościnności. W sytuacji jednak, gdy przedstawiciele nauk społecznych coraz chętniej zajmują się kulturą i etyką współczesnej polskiej gościnności, celem tegorocznych "Kolokwiów staropolskich" jest pogłębienie refleksji nad historyczną wartością owego autostereotypu oraz złożonością i ambiwalencjami „staropolskiej gościnności”. Zapraszamy zatem do naukowego dyskursu na ten temat, kierując  uwagę przede wszystkim w stronę literatury. Pragniemy, aby to, co implikowane przez formy literackie, poniekąd weryfikowało to, co tematyzowane, a gościnność w naszej wspólnej refleksji okazała się kategorią zniuansowaną i wielowymiarową. 

Konferencja odbędzie się w dniach 3–5 czerwca 2024 roku w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym przy ul. Puławskiej 94. Sympozjum zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała nauka II” (KONF/SP/0169/2023/01).

Информация

Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
17 мая 2024; 09:52 (Wiesław Pawlak)
Дата правки:
17 мая 2024; 10:04 (Wiesław Pawlak)

Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах