Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 13.11.2017 - 13.11.2017
Дата размещения: 11.07.2017

Konferencja naukowa poświęcona refleksji nad miejscem dorobku badawczego Janusza Tazbira na tle humanistyki polskiej

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Warszawa

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, we współpracy z Polską Akademią Nauk i Polską Akademią Umiejętności zaprasza do udziału w konferencji naukowej poświęconej refleksji nad miejscem dorobku badawczego Janusza Tazbira na tle humanistyki polskiej.

Prof. dr hab. Janusz Tazbir zmarł 3 maja 2016 roku. Był członkiem PAN i PAU, jednym z najwybitniejszych humanistów polskich XX w., historykiem specjalizującym się w dziejach kultury polskiej oraz problematyce wyznaniowej czasów nowożytnych.

Mile widziane propozycje referatów dotyczących następujących obszarów badań uprawianych przez Janusza Tazbira:
- stosunki wyznaniowe i religijne w Polsce XVI-XVII w.
- religia w kulturze i życiu codziennym społeczeństwa nowożytnego
- tolerancja i nietolerancja wyznaniowa w epoce nowożytnej
- rola piśmiennictwa w rozwoju kultury polskiej od XVI do XIX w.
- obyczaje i ich przemiany w dziejach kultury polskiej od XVI do XIX w.

Propozycje tematów referatów prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2017 r. pocztą na adres:

Wojciech Kriegseisen, IH PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa

lub mailem: wkriegseisen@ihpan.edu.pl

Konferencja zaplanowana została na 13 listopada 2017 r. w Instytucie Historii PAN w Warszawie.

Referentom przyjeżdżającym do Warszawy organizatorzy zapewniają nocleg i zwrot kosztów przejazdu.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
30.06.2017 21:30
Дата размещения:
11 июля 2017; 13:30 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
12 июля 2017; 16:43 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

14.11.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI: • Inspiracje orientalne w literaturach słowiańskich od średniowiecza do współczesności. • Problemy metodologiczne w badaniach nad muzułmańskim Wschodem: warunki polskie, kontekst europejski. • Literackie obrazy krajów muzułmańskich. • Badacze Wschodu muzułmańskiego w Polsce i innych krajach słowiańskich. • Idee Wschodu w polityce i kulturze XVI-XX wieku. • Wschód muzułmański z perspektywy I i II Rzeczypospolitej. • Wschód mistyczny w ujęciu XIX-wiecznym i jego wpływ na polityczne aspekty odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku. • Podróże polskich pisarzy, uczonych, polityków, dyplomatów do krajów muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje. • Pamiętniki i ich twórcy: źródła do poznania dziejów Wschodu w okresie staropolskim i w XIX w. • Polacy na Wschodzie: dobrowolni imigranci – przymusowi osiedleńcy i zesłańcy Tak jak podczas wcześniejszych konferencji organizowanych wspólnie ze Związkiem Tatarów RP (2014 i 2015 r.) interesować nas będą również zagadnienia związane z historią, kulturą i literaturą polskich, litewskich i białoruskich Tatarów: • Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne). • Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy). • Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie. • Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.

19.05.2016

Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939

Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych ma zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną konferencję "Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939". Wybuch II wojny światowej stał się ważną cezurą we współczesnej historii Polski. Wielu twórców zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju i pozostania w różnych częściach świata. Ich losy i dokonania nie zawsze zdobyły rozgłos. Wprost przeciwnie. Wielu zostało zapomnianych, a ich spuścizna uległa zniszczeniu lub trafiła do archiwów, prywatnych zbiorów bądź mniej znanych muzeów. Również twórczość, która zdobyła uznanie, nie zawsze została dostatecznie opisana. Podejmowanie tej tematyki było utrudnione zarówno przez trwające po wojnie oddzielenie Polski od Zachodu jak też cenzurę w kraju. Do dziś jednak wiedza na ten temat zawiera wiele „białych plam”. Celem konferencji jest zatem ukazanie ważnego, a zarazem zapoznanego dziedzictwa polskiej kultury tworzonej na obczyźnie od II wojny światowej. Do udziału zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin w tym a zwłaszcza kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, filologów, antropologów, teatrologów, filmoznawców i medioznawców.

23.09.2016

Humanistyka jako translacja i komunikacja

Dyskusje na temat miejsca humanistyki we współczesnym świecie toczą się nie od dzisiaj i temat ten był przedmiotem wielu konferencji i seminariów. Naszym celem i zadaniem jest wpisać się niejako w ten dyskurs, proponując zarazem określone spojrzenie na rolę humanistyki – czy możemy traktować ją jako sztukę tłumaczenia? Jak chcemy rozumieć tę translację?

06.09.2017

Prezentacja kolekcji cyfrowej "Korzenie Janusza Korczaka" na stronie Nowej Panoramy Literatury Polskiej (w ramach Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka)

W ramach II Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka połączonego z VIII Międzynarodową Konferencją Korczakowską mgr Marlena Sęczek wygłosi referat dotyczący rezultatów zadania publicznego finansowanego przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy. Zaprezentowana zostanie m.in. kolekcja cyfrowa Korzenie Janusza Korczaka zawierająca materiały związane z rodziną Starego Doktora. Mają one stanowić szkic do portretu tworzącej się w II połowie XIX wieku wśród polskich Żydów warstwy inteligencji, a także ukazywać korzenie - intelektualne, ideowe, rodzinne - dzieła Korczaka. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах