Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 18.11.2021 g.15:00
Дата размещения: 18.11.2021

Od feminatywum do tekstu - projekt zrównoważonej strategii feminizacji

Начало событияВид события:
Лекция
Местность:
Zielona Góra
Организаторы:

Wykład dr hab. Agnieszki Małochy-Krupy z Uniwersytetu Wrocławskiego poświęcony feminatywom odbył się na zaproszenie zielonogórskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego 18 listopada 2021 r.

Występienie dotyczyło nie tylko funkcjonowania feminatywum w języku polskim, lecz także krytycznej analizie strategii wprowadzania żeńskości we współczesnych tekstach.

Wykład odbył się on-line za pośrednictwem platformy internetowej Google Meet. W spotkaniu wzięli udział członkowie TMJP, doktoranci i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz goście spoza uczelni. 

Dr hab. Agnieszka Małocha-Krupa jest pracowniczką naukową i wykładowczynią przedmiotów językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Interesuje się perspektywą badawczą wyznaczaną przez relację język a kultura, badaniami nad dyskursem, lingwistyką płci oraz leksykografią i leksykologią. Razem z Katarzyną Hołojdą, Patrycją Krysiak i Wiktorem Pietrzakiem opublikowała Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych (2013). Jest też redaktorką Słownika nazw żeńskich polszczyzny (Wrocław 2015), autorką monografii Słowa w lustrze. Pleonazm – semantyka – pragmatyka (Wrocław 2003) oraz Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych (Wrocław 2018). Kieruje wrocławską Pracownią Badań nad Słowotwórstwem Nazw Żeńskich.

Информация

Дата размещения:
18 ноября 2021; 15:28 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Дата правки:
18 ноября 2021; 15:29 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах