Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 02.11.2020 - 04.11.2020
Дата размещения: 20.10.2020

OPERAS Conference “Opening up Social Sciences and Humanities in Europe: From Promises to Reality”

Начало событияВид события:
Конференция

Celem konferencji OPERAS jest dyskusja o obecnym systemie komunikacji naukowej i jego przyszłości, w której naukowcy, decydenci, wydawcy, bibliotekarze oraz inni interesariusze, będą mogli podzielić się swoimi poglądami.

Warsztaty i panele podczas konferencji będą dotyczyły następujących zagadnień: 
 
• Jakie są potrzeby i wizje naukowców dotyczące infrastruktur, usług i polityk badawczych?

• Jaką rolę mogą odegrać otwarte infrastruktury we wspieraniu procesu przechodzenia na otwartość oraz w oferowaniu usług i narzędzi, których społeczność naprawdę potrzebuje?

• Co utrudnia naukowcom zajmującym się naukami społecznymi i humanistycznymi przyjęcie otwartości jako domyślnej praktyki komunikacji naukowej?

• Co jest potrzebne, aby inicjatywy i ramy prawne dotyczące otwartej nauki, takie jak Plan S i EOSC, zostały przyjęte przez społeczności zajmujące się naukami społecznymi i humanistycznymi?

• Jaka jest przyszłość książek i modeli biznesowych w wydawnictwach naukowych?
 
OPERAS buduje europejską infrastrukturę badawczą dla komunikacji naukowej w humanistyce i naukach społecznych. Polska jest jednym z krajów, które poparły wniosek OPERAS o umieszczenie projektu na europejskiej Mapie Drogową Infrastruktury Badawczej ESFRI.
 
Polskę w OPERAS reprezentuje Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, realizujący obecnie w ramach konsorcjum dwa granty europejskie: 

TRIPLE
OPERAS-P

W związku z powyższym, a także ze względu na wagę projektu dla umiędzynarodowienia polskiej humanistyki, będziemy wielce zobowiązani za udostępnienie ogłoszenia w Państwa kanałach komunikacji.
 
Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracji znajduje się na stronie: https://www.operas2020.com.

Информация

Адрес:
online
Оплата:
bez opłat
Ссылки:
Дата размещения:
20 октября 2020; 16:48 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
20 октября 2020; 17:17 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

02.09.2021

TRIPLE International Conference "Empowering Discovery in Open SSH"

Tematem przewodnim będzie wielojęzyczna platforma do przeszukiwania informacji naukowych – GoTriple, powstająca w ramach projektu TRIPLE, realizowanego przy udziale konsorcjum OPERAS.

21.09.2019

Inauguracja europejskiego projektu dla otwartej nauki OPERAS-P w Instytucie Badań Literackich PAN

Konsorcjum OPERAS otrzymało 2 miliony euro od Komisji Europejskiej z programu Horyzont 2020 na realizację nowego dwuletniego projektu OPERAS-P (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities – Preparation). Celem projektu jest rozwój OPERAS, europejskiej infrastruktury badawczej dla otwartej komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych. Serdecznie zapraszamy na publiczną inaugurację projektu, która odbędzie się 1 października o 13:00 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie (Nowy Świat 72, s. 144).

21.03.2019

International Conference on Electronic Publishing (ElPub) 2019 "Academic Publishing and Digital Bibliodiversity" / Conférence ELPUB 2019: bibliodiversité et publication de livres numérique

In 2019, the Electronic Publishing conference will expand your horizons and perceptions! Taking as an inspirational starting point the concept of bibliodiversity, a term coined by Chilean publishers in the 1990s, the forum will revisit its definition and explore what it means today. Being organised five years after the adoption of the International Declaration of Independent Publishers to Promote and Strengthen Bibliodiversity Together, supported in 2014 by 400 publishers from 45 countries, the conference aims to bring together the enquiring academic, professional and publishing industry minds keen to explore the ever evolving nature of the knowledge transmission within human societies.

02.05.2020

PUBMET2020 / The 7th Conference on Scholarly Communication and Publishing in the Context of Open Science

We welcome you to take part in PUBMET2020 conference, which strives to present and discuss the plurality of approaches to the scholarly communication, scholarly publishing and assessment (metrics). It will present innovative approaches, best practice discussions and take on future challenges. (http://pubmet.unizd.hr/pubmet2020/)

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах